Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ

AKTUALITY, TERMÍNY:

Veškeré informace o přijímacím řízení najdete zde (MŠMT). 

Další informace:

Info MSK ... web

Přihláška...xlsx

Vzor odvolání (převzat ze Stř. zdrav. školy Karviná)...doc

Postup při vyzvednutí a odevzdání zápisového lístku

1) Vyzvednutí zápisového lístku v základní škole - rodiče 

2) Doplnění chybějících údajů

3) Odnesení na SŠ po obdržení výsledků přijímacího řízení

Vzor zápisového lístku ... pdf 

POZOR!!!

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku – 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 
Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje (kromě škol s talentovou zkouškou).

 

Postup při odevzdávání přihlášek:

1) Vyplnění přihlášek - žáci dostanou 2 ks přihlášek vytištěných ve škole, rodiče - doplníte podpisy, datum narození ZZ, ...

2) Kontrola ve škole před návštěvou lékaře - není povinné, ale bude-li něco špatně vyplněno, škola přihlášku nepotvrdí a budete muset znovu k lékaři - pokud vyplňujete přihlášku z internetu

3) Návštěva lékaře (je-li požadováno) - lékař

4) Doplnění známek, podpis ředitele - škola - pokud vyplňujete přihlášku z internetu

5) Doručení přihlášky SŠ - rodiče

 

Absolvovali jsme ... | 09.03.2017 | zobr: 684x

Absolvovali jsme besedy, navštívili jsme akce...

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.