Kontakty
ZŠ U LesaDružina a školní jídelna
MŠ Olbrachtova
MŠ V AlejiE - ŽK
»

Vítáme Vás...
Nahlédněte, co se u nás děje...

hernicka_2024.jpg (310 KB)

28. 11.
Keramická dílníčka
Pro rodiče, kteří ještě nemají své výrobky naglazované.
...více
28. 11.
POZOR!!!!
Návštěva naší Základní školy U Lesa
...více

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

z důvodu reálné hrozby plánovaných zásahů do školství, jsme se rozhodli připojit ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.

V pondělí 27. 11. 2023 přerušíme provoz Základní školy a Mateřské školy U Lesa.

Plánované kroky MŠMT proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, a především proti dětem a žákům vnímáme jako zpátečnické a znevažující naše dosavadní úsilí.

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na školství bude mít dopad již v blízké budoucnosti.

Je potřeba si uvědomit, že v této stávce nejde o platy pedagogických pracovníků, jak je veřejnosti tato skutečnost podsouvána medií. Jde nám především o platy těch, kteří nám pomáhají utvářet zázemí naší školy a jsou její nedílnou součástí. Jde o nepedagogické pracovníky, jako jsou školníci, paní kuchařky a pomocné síly nebo paní uklízečky, administrativní pracovníci a ekonomové. Personální a organizační změny se týkají také asistentů pedagoga, kteří pomáhají ve třídách integrovaným dětem, bez nich bychom se v rámci složité inkluze neobešli. Jako velký problém vnímáme snížení PHMAX (maximální stanovený počet hodin, které učíme v naší škole). To by znamenalo méně dělených hodin, které dopomáhají k individuálnímu přístupu u žáků, diferenciaci v hodinách, možnosti rozvíjení digitálních kompetencí, komunikativních kompetencí a další. Chceme také varovat před dalším krácením prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky, výpočetní technika a školení. Rozpočet se snižuje již několikátým rokem.

Vážení rodiče, velmi si vážíme vaší dosavadní podpory a spolupráce, a proto bychom si přáli, abyste nás v této situaci pochopili a uvědomili si, že důvody, které výše uvádíme, jsou pro kvalitu vzdělávacího systému a pro fungování naší školy velmi zásadní a důležité.

Velmi vám děkujeme za podporu.

Tým ZŠ a MŠ U Lesa. V Karviné 21. 11. 2023

vystrazna_stavka.jpg (437 KB)

10. 11.
Kurz plavání pro děti
Kurz plavání pro děti bude probíhat od 6. 12. 2023  
...více
10. 11.
Výrobky na Vánoční jamark
Z Vašich dotazníků jsme se dozvěděli, že se chcete aktivně podílet na výrobě produktů na Jarmark. Zde Vám nabízíme možnost přispět svými výrobky. ...
...více
10. 11.
Keramická dílnička 2
V úterý a ve středu proběhnou další keramické dílničky. Více informací najdete níže.
...více
30. 10.
Pozor změna!!! - Aktivity listopad
Změny se týkají úpravy návštěvy Solné jeskyně v Dětmarovicích. Dne 16. 11. 2023 pojedou nejen děti z 2. a 3. třídy, ale i ze 4. třídy. Bližší ...
...více
30. 10.
Zimní focení
1. 11. 2023 OD 9.30 HOD.
...více

18. 10. 2023 OD 7.00 HOD. PROBĚHNE FOCENÍ

VÁNOČNÍ SADA

 

FOTÍ SE VŠEVHNY DĚTI.

TEN, KDO NEMÁ ZÁJEM, NAHLÁSÍ NA TŘÍDĚ.

 

 PŘINESTE DĚTEM VHODNÉ PĚKNÉ OBLEČENÍ PRO TENTO TYP FOTOGRAFIÍ, RÁNO DĚTI PŘIVEĎTE OBLEČENÉ DO TŘÍDY.

FOCENÍ PROBĚHNE UŽ CCA OD 7.00 HOD. PRO PŘÍPAD FOCENÍ SE SOUROZENCEM ZE ŠKOLY – NAHLASTE ZÁJEM.

 

CENA:

350,-Kč SADA

390,-Kč SADA SOUROZENCŮ

NÁHLED FOTOGRAFIÍ NAJDETE V OBOUVÁRNĚ MŠ

 

 

 

V sočasné době probíhá za běžného provozu MŠ rekonstrukce střechy.

Dbejte proto zvýšené opatrnosti a nevstupujte za ohraničený prostor!

O případných změnách Vás budeme informovat.

AKTIVITY ŘÍJEN 2023

 

PONDĚLÍ 2. 10. 2023POLODENNÍ VÝLET DO ZOO V OSTRAVĚ – INFO V ŠATNÁCH

 

POZOR ZMĚNA - JEZDIT NA PONÍCÍCH BUDEME VŽDY V ÚTERÝ

STŘEDA 4. 10. 2023  ÚTERÝ 3. 10. 2023JÍZDA NA PONÍCÍCH V MŠ – 50,-KČ

 

MŮŽETE KONÍKŮM NACHYSTAT SUCHÉ PEČIVO, JABLKO, MRKEV…

 

  

 

ČTVRTEK 5. 10. 2023INFO BUDE V ŠATNĚ

1. SOLNÁ JESKYNĚ  

 • 1. SKUPINA – 2. TŘÍDA ODJEZD 8.20 HOD. OD MŠ
 • 2. SKUPINA – 3. TŘÍDA ODJEZD OD MŠ V 10.10 HOD.

 

CENA – 110,-KČ – PŘEDEJTE NA TŘÍDĚ VŽDY DEN PŘEDEM NEBO V DEN ODJEZDU

 

PÁTEK 6. 10. 2023

1.  SOLNÁ JESKYNĚ  

 • 3. SKUPINA  - 4. TŘÍDA ODJEZD OD MŠ V 10.10 HOD.

 

ČTVRTEK 12. 10. 2023

2. SOLNÁ JESKYNĚ  

 • 1. SK. – 2. TŘÍDA, 8.20 HOD.
 • 2. SK. – 3. TŘÍDA, 10.10 HOD.

CENA – 110 KČPŘEDEJTE NA TŘÍDĚ VŽDY DEN PŘEDEM NEBO V DEN ODJEZDU

 

PÁTEK 13. 10. 2023

 

2.  SOLNÁ JESKYNĚ  

 • 3. SK.  - 4. TŘÍDA , 10.10 HOD.

 

STŘEDA 18. 10. 2023 ÚTERÝ 17. 10. 2023JÍZDA NA PONÍCÍCH V MŠ – 50,-KČ

 

MŮŽETE KONÍKŮM NACHYSTAT SUCHÉ PEČIVO, JABLKO, MRKEV…

 

  

 

ČTVRTEK 19. 10. 2023 - CENA – 110,-KČ

3. SOLNÁ JESKYNĚ  

 • 1. SK. – 2. TŘÍDA, 8.20 HOD.
 •  2. SK. – 3. TŘÍDA, 10.10 HOD.

 

PÁTEK 20. 10.2023

3.  SOLNÁ JESKYNĚ  

 • 3. SK.  - 4. TŘÍDA , 10.10 HOD.

  

ČTVRTEK 19. 10. 2023 OD 15. 30 HOD. - ODPONEDNÍ AKTIVITA DĚTÍ S RODIČI NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ „USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“

INFO NAJDETE V ŠATNÁCH A NA NÁSTĚNCE

 

 

 

ČTVRTEK 26. 10. 2023 - CENA – 110,-KČ

4. SOLNÁ JESKYNĚ  

 • 1. SK. – 2. TŘÍDA, 8.20 HOD.
 •  2. SK. – 3. TŘÍDA, 10.10 HOD.

 

PÁTEK 27. 10. 2023

 

4.  SOLNÁ JESKYNĚ  

 • 3. SK.  - 4. TŘÍDA , 10.10 HOD.

 

AKTIVITY ZÁŘÍ 2023

 

ÚTERÝ 19. 9. DIVADLO ŠAMŠULA V MŠ „O KOBLÍŽKOVI“ – 50,-KČ

 

 

 

 

STŘEDA 20. 9. – JÍZDA NA PONÍCÍCH V MŠ – 50,-KČ

MŮŽETE KONÍKŮM NACHYSTAT SUCHÉ PEČIVO, JABLKO, MRKEV…

 

 

 

 

 

 

NAPIŠTE SI DOCHÁZKU NA PÁTEK 29. 9. 2023

Momentálně se potýkáme s problémy s pevnou telefonní linkou

V případě potřeby volejte na telefonní číslo:

 • 731 447 302 - zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání MŠ Olbrachtova
 • 702 209 170 - školní jídelna

Pro ty co mají zaveden souhlas s inkasem – děti, které už navštěvovaly MŠ Olbrachtova v minulém školním roce

 • Veškeré zálohy na stravné v částce 700,-  Kč budou použity na úhradu stravného za srpen (nebo nezaplacené částky z minulých měsíců) – plusová částka bude převedena do inkasa.
 • Zbylá možná částka ze zálohy bude dále použita na úhradu stravného i na měsíc září - inkaso.
 • Stáhnutí tohoto inkasa za předešlý měsíc a měsíc září bude provedeno v prvním zářijovém týdnu.
 • V tomto inkasu bude stažena i částka 350,-  Kč za školní úplatu.
 • Školní úplatu nehradí předškoláci a rodiny pobírající hmotnou nouzi – doklad však musí být předem doložen.
 • Uhrazené stravné ve dnech, kdy dítě nebude přítomno v MŠ, bude převedeno na následující měsíc. Částka tudíž bude v dalším měsíci ponížena.

 

Pro ty co nemají zavedený souhlas s inkasem - děti, které už navštěvovaly MŠ Olbrachtova v minulém školním roce

 

 • Zástupci dítěte dostanou v prvních dnech docházky složenku – stravné za srpen a září, kde bude ponížena částka o zálohu na stravné v částce 700,-  Kč.
 • Na složence bude připočtena i částka 350,-  Kč za školní úplatu.
 • Školní úplatu nehradí předškoláci a rodiny pobírající hmotnou nouzi – doklad však musí být předem doložen.
 • Složenku je nutné obratem uhradit na poště nebo přes svůj bankovní účet.
 • Uhrazené stravné ve dnech, kdy dítě nebude přítomno v MŠ, bude převedeno na následující měsíc. Částka tudíž bude v dalším měsíci ponížena.

 

Nově nastupující děti

 • Zástupci dítěte dostane v prvních dnech složenku – stravné na září v částce 740,-  Kč  = 20 pracovních dnů v září krát 37,-  Kč za celodenní stravu (sedmileté děti 20 x 41,- Kč = 820,- Kč).
 • Na složence bude připočtena i částka 350,-  Kč za školní úplatu.
 • Školní úplatu nehradí předškoláci a rodiny pobírající hmotnou nouzi – doklad však musí být předem doložen.
 • Složenku je nutné obratem uhradit na poště nebo přes svůj bankovní účet.
 • Uhrazené stravné ve dnech, kdy dítě nebude přítomno v MŠ, bude převedeno na následující měsíc. Částka tudíž bude v dalším měsíci ponížena.
 • V dalších měsících je preferovaná platba inkasem, prosím o nastavení inkasa – limit 1500,- Kč.
 • Prosím o nahlášení svého bankovního účtu, na kterém budete mít zřízený souhlas s inkasem.

 

Děti, které mají k 31. 8. 2023 ukončenou školní docházku + cizí děti

 • Čtvrtek 14. 9. 2023 od 6.00 do 16.00 – úhrady stravného za prázdniny + vrácení zálohy na stravné.

školní rok 2023 - 2024

hurá doškolky

POZOR ZMĚNA!!!

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

PLATBA: ÚT 20. 6. 2023

 

VÝBĚR NA ČERVENEC A SRPEN PROBĚHNE DNE 20. 6. 2023

OD 12.00 HOD. DO 16.00 HOD. V KANCELÁŘI REFERENTKY

 

ČERVENEC: 330,-Kč

SRPEN: 300,-Kč

 

PLATBA JE MOŽNÁ POUZE V HOTOVOSTI!!!

 

AKTIVITY ČERVEN 2023

 

STŘEDA 7. 6. CELODENNÍ VÝLET DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚMINFO V ŠATNÁCH NEBO ZDE

ČTVRTEK 8. 6.„PRÁZDNINY BEZ ÚRAZU“ – AKCE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI NA LETNÍM KOUPALIŠTI, PŘÍCHOD DO MŠ NEJPOZDĚJI V 7.30 HOD. VE SPORTOVNÍM OBLEČENÍ, SEBOU – BATOH, PLÁŠTĚNKU A PITÍ.

-------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 16. 6. 9.30 HOD. – KINO - “ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE“, 30,- KČ (DLE POČASÍ)

-------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA 21. 6.ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY SE SPANÍM V MŠ  - INFO  V ŠATNÁCH

-------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 26. 6.FLORBALVYBRANÉ DĚTI, PŘEDŠKOLÁCI, NA ZŠ BOROVSKÉHO

 

 

 

 

 

TABLO NAŠICH PŘEDŠKOLÁKŮ JE UMÍSTĚNO VA VÝLOZE V PAPÍRNICTVÍ ASTRA (POD NÁBYTKEM)

V PÁTEK 12. 5. 2023 V 10.00 HOD.

PROBĚHNE SPOLEČNÉ FOCENÍ DĚTÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

NEZAPOMEŇTE DÁT DĚTEM VHODNÉ OBLEČENÍ.

CENA - 50,- KČ/FOTO

 

DĚTI SE MOHOU VYFOTIT I V DOMLUVENÝCH SKUPINKÁCH – PŘÍPADNÝ ZÁJEM NAHLASTE NA TŘÍDĚ P. UČITELCE

 CENA 30,- KČ/FOTO

AKTIVITY KVĚTEN 2023

 

PÁTEK 12. 5. 10.00 HOD. SPOLEČNÉ FOCENÍ DĚTÍ + SKUPINKY DLE ZÁJMU – INFO NA NÁSTĚNCE

-------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 15. 5.  – PÁTEK 19. 5. ŠKOLA V PŘÍRODĚPŘIHLÁŠENÉ DĚTI

 

PÁTEK 19. 5. 9.30 HOD. – KINO - “ZOUBKOVÁ VÍLA“, 50,- KČ

-------------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK 25. 5.DEN DĚTÍ V ZŠ  

„ZA ZVÍŘÁTKY K LESU“ OD 15.00 HOD. NA HŘIŠTI ZŠ U LESA

-------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 29. 5.DEN DĚTÍ V MŠ

„ZÁBAVA S KLAUNY“ OD 15.15 HOD. NA ZAHRADĚ MŠ

 

KVĚTNOVÉ BESÍDKY PRO MAMINKY – INFO V ŠATNÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

AKTIVITY DUBEN 2023

 

ÚTERÝ 11. 4. 10.00 HOD. - NÁVŠTĚVA SOKOLNÍKA S UKÁZKOU CVIČENÝCH DRAVCŮ - 50,- KČ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK 20. 4. 16.00 HOD.

PRO PŘEDŠKOLÁKY, KTEŘÍ BYLI U ZÁPISU V ZŠ U LESA – ŠKOLIČKA U LESA „VESELÉ POČÍTÁNÍ“ – INFO V OBOUVÁRNĚ

 

PÁTEK 21. 4. 9.30 HOD.– KINO „ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE“30,- KČ (DLE POČASÍ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA 26. 4.„DEN OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ“  PRO RODIČE A DĚTI, KTERÉ PŘIJDOU K ZÁPISU DO MŠ – INFO PLAKÁT

 

ČTVRTEK 27. 4. DIVADLO ŠAMŠULA „O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE“50,- KČ

POZOR NA ZMĚNU V PLATBÁCH !!!

PLATNOU OD 1. 3. 2023

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a podle vyhlášky MŠMT č. 151/2018 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v souladu s interní směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Úplné znění vyhlášky a směrnice je vyvěšeno na vstupní nástěnce u vchodu do MŠ.

Na základě nařízení Ekonomického odboru magistrátu Karviná ukončujeme k datu 1. 3. 2023 veškeré platby v hotovosti.

 

MŠ OLBRACHTOVA - ČÍSLO ÚČTU: 

107-1756350267/0100

 

UVÁDĚJTE K PLATBÁM VARIABILNÍ SYMBOL: 1111

 

Varianty plateb:
Stravné

 • Souhlas s inkasem (navedení u své banky, limit 1000,-, strhává se okolo 20. dne v měsíci)
 • Složenkou (úhrada možná přes účet i přes poštu)


Školní úplata

 • Trvalý příkaz (platba musí být převedena do 15. dne v daném měsíci)
 • Souhlas s inkasem (tato varianta bude navedena jako jediná od 1. 9. 2023)


Záloha na stravné u nových dětí

 • Převod na účet v prvním dnu nástupu dítěte do MŠ.

 

Škola v přírodě, výlety, lyžařské kurzy

 • Ke každé akci dostanete přiřazený Variabilní symbol dané akce, nutné do poznámky uvést jméno dítěte.

 

 

 

 

 

Hlaste dopředu veškeré změny vašich účtů. Platby provádějte v termínu. Veškeré dlužné částky starší 15 dnů bude řešit ředitelství školy ZŠ U Lesa.


Doklady o hmotné nouzi doneste do 15. dne v měsíci. Hlaste změny, pokud už nebudete mít na danou dávku nárok. Pokud doklad nedonesete, je potřeba úplatu uhradit.

Finanční referentka Ing. Kamila FAŠUNGOVÁ

kontakt: 596 311 814, 725 895 874

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ

08.00 – 12.00

MŠ V Aleji

ÚTERÝ

08.00 – 12.00

MŠ Olbrachtova

STŘEDA

08.00 – 12.00

MŠ V Aleji

ČTVRTEK

08.00 – 12.00

MŠ Olbrachtova

PÁTEK

08.00 – 12.00

sudý týden – MŠ V ALEJI

lichý týden – MŠ OLBRACHTOVA

 

AKTIVITY BŘEZEN 2023

 

ÚTERÝ 7. 3.KARNEVAL

 

POZOR ZMĚNA - NOVÉ DATUM ÚTERÝ 21. 3.

STŘEDA 22. 3. 2023

ČTVRTEK 9. 3.JÍZDA NA PONÍCÍCH NA ZAHRADĚ MŠ VŠECHNY DĚTI40,-KČ  

MŮŽETE PŘINÉST MLSKU PRO PONÍKY – MRKEV, JABLKO, SUCHÝ CHLÉB…

(ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ JE MOŽNÁ ZMĚNA TERMÍNU)

 

PÁTEK 10. 3. – V 15:30 HOD. PRVNÍ SETKÁNÍ EKOTÝMU – INFO V ŠATNÁCH

------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 3. – 17. 3.JARNÍ PRÁZDNINYNAPIŠTE SI DOCHÁZKU – NUTNÉ.

OMEZENÝ PROVOZ MOŽNÝ – DLE POČTU DĚTÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK 23. 3.LOGOHRÁTKY SLÁVKA BOURY PRO STŘEDNÍ A STARŠÍ DĚTI – CENA 140,-KČ/DÍTĚ – 70,-KČ HRADÍ RODIČ,         70,-KČ HRAZENO MŠ. PŘÍCHOD DO MŠ DO 7:45 HOD.

Projekt je zaměřen na rozvoj slovní zásoby a motoriky mluvidel s prvky kreativity a logického myšlení. Učí děti nenásilnou, hravou a motivační formou správnou výslovnost.

 

PÁTEK 24. 3.KINO – TŘI LOUPEŽNÍCI30,-KČ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ 28. 3.PŘEDŠKOLÁCINÁVŠTĚVA ZŠ U LESA, PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ DO 7:45 HOD. – NEPŘEVLÉKAT

  

STŘEDA 29. 3.KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ V MŠ V 8:15 HOD. PŘÍCHOD DĚTÍ DO 7:45 HOD. CENA 60,-KČ

 

ČTVRTEK 30. 3.PŘEDŠKOLÁCINÁVŠTĚVA DRUŽINY ZŠ U LESA

Upozornění!!!

provoz MŠ končí v 15:00 hod.

vyzvedávání dětí:

 • polodenní: 11:45 hod. - 12:00 hod.
 • celodenní: 13:45 hod. - 15:00 hod.

Děkujeme za pochopení kolektiv MŠ Olbrachtova

Výběrový termín

Středa 15. 2. 2023

6.00- 15.30 hod.

Školné, stravné, vratky za lyžařský kurz.

 Prosíme rodiče, aby si od 1. 3. 2023 navedli platby přes bankovní účet.

Stravné – souhlas s inkasem

Školné – trvalý příkaz

Od 1. 3. 2023 nebude možná platba v hotovosti.

Případné informace vám sdělíme v kanceláři 15. 2. 2023.

 

AKTIVITY ÚNOR 2023

 

ÚTERÝ 7. 2. PŘEDŠKOLÁCI NÁVŠTĚVA ZŠ U LESA, PŘÍCHOD DĚTÍ  DO MŠ DO 7.30 HOD. - NEPŘEVLÉKAT

 

ČTVRTEK 9. 2.JÍZDA NA PONÍCÍCH NA ZAHRADĚ MŠVŠECHNY DĚTI - 40,- KČ PRO NEMOC ŘIDIČE ZRUŠENO!!!

MŮŽETE PŘINÉST MLSMU PRO PONÍKY – MRKEV, JABLKO, SUCHÝ CHLÉB…

(ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ JE MOŽNÁ ZMĚNA TERMÍNU)              

------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA 15. 2.V 15. 30 HOD. PRVNÍ SETKÁNÍ EKOTÝMU – INFO V ŠATNÁCH A ZDE

------------------------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK 23. 2.JÍZDA NA PONÍCÍCH NA ZAHRADĚ MŠVŠECHNY DĚTI - 40,- KČ

MŮŽETE PŘINÉST MLSMU PRO PONÍKY – MRKEV, JABLKO, SUCHÝ CHLÉB…

(ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ JE MOŽNÁ ZMĚNA TERMÍNU)              

 

PÁTEK 24. 2.KINO30,- KČ

 

7.3.2023 - PŘIPRAVUJEME KARNEVAL

ve Středisku volného času Juventus Karviná v odpoledních hodinách

Školní jídelna MŠ Olbrachtova začala využívat další komunikační kanál:

pomocí aplikace WhatsApp       

 

Pokud máte ve svém mobilu uloženo číslo školní jídelny 702 209 170 můžete omluvit dítě přes aplikaci WhatsApp.

 

Výběrový termín

STŘEDA

18. 1. 2023

6.00 – 15.30 hod.

Školní úplata 

LEDEN – 330,-

Stravné PROSINEC

Lyžařský výcvik

Nutné dodržení termínu.

Odevzdání hmotných nouzí.

AKTIVITY LEDEN 2023

 

SOLNÁ JESKYNĚ:  110,- KČ

OD PONDĚLÍ 9. 1.   2. TŘÍDA + 1. SKUPINA 3.TŘÍDY

OD STŘEDY 11. 1. 4. TŘÍDA + 2. SKUPINA 3. TŘÍDY

 

ČTVRTEK 12. 1. – JÍZDA NA PONÍCÍCH NA ZAHRADĚ MŠ  VŠECHNY DĚTI  40,- KČ

MŮŽETE PŘINÉST MLSMU PRO PONÍKY – MRKEV, JABLKO, SUCHÝ CHLÉB…

------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ 17. 1.  INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ K LYŽAŘSKÉMU KURZU

 

23. 1. – 27. 1. 2023 – LYŽAŘSKÝ KURZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI.

 

PÁTEK 27. 1. – KINO – 50,- KČ

Výběrový termín

STŘEDA 14. 12. 2022

6.00 – 15.30 hod.

Školní úplata 

PROSINEC – 330,-

Stravné LISTOPAD

Vratky

Nutné dodržení termínu.

Odevzdání hmotných nouzí.

Stavte se, zda máte všichni vše O.K.

AKTIVITY PROSINEC 2022

 

SOLNÁ JESKYNĚ:  110,-KČ

PONDĚLÍ – 2. TŘÍDA + 1. SKUPINA 3.TŘÍDY

STŘEDA  4. TŘÍDA + 2. SKUPINA 3. TŘÍDY

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 2. 12.DIVADLO „JAK PEJSEK S KOČIČKOU MYLI PODLAHU“ 50,-KČ

------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 5. 12.„MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA + VÁNOČNÍ TRADICE A JARMARK“ – PLAKÁT V OBOUVÁRNĚ. MŮŽETE SI PŘINÉST SVOU OZDOBU NA VÁNOČNÍ STROMEČEK NA NAŠÍ ZAHRADĚ

------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ 20. 12.VÁNOČNÍ JARMARK VE ŠKOLE, KDE SE NAŠE DĚTI PODÍLEJÍ TAKÉ NA PROGRAMU. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

 

V PÁTEK 23. 12. BUDE MŠ OTEVŘENA, ALE ŠKOLY UŽ MAJÍ PRÁZDNINY, POKUD TENTO DEN DO MŠ UŽ NEPŘIJDETE, NEZAPOMEŇTE  ZAPSAT DO DOCHÁZKY.

PROVOZ ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 2. 1. 2023.

 

Výběrový termín

STŘEDA 16. 11. 2022

6.00 – 15.30 hod.

Školní úplata 

LISTOPAD 330,- Kč

Stravné ŘÍJEN

Nutné dodržení termínu.

Odevzdání hmotných nouzí.

Stavte se zda máte všichni vše OK

AKTIVITY LISTOPAD 2022

 

SOLNÁ JESKYNĚ:  110 KČ

PONDĚLKY – 2. TŘÍDA + 1. SKUPINA 3. TŘÍDY

STŘEDY4. TŘÍDA + 2. SKUPINA 3. TŘÍDY


PÁTEK 11. 11. 2022VÁNOČNÍ FOCENÍ – INFO NA NÁSTĚNCE, HLASTE NA TŘÍDĚ ZÁJEM - náhled vzorových fotografií najdete ZDE

 

PÁTEK 25. 11.KINO „POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA“ 30,- KČ

 

PROJÍŽĎKA NA PONÍCÍCH JE V ŘEŠENÍ

---------------------------------------------

ČTVRTEK 17. 11. BUDE MŠ UZAVŘENA. POKUD PŘED NEBO PO TOMTO DATU NEPŘIJDETE DO MŠ, NEZAPOMEŇTE ZAPSAT DO DOCHÁZKY.

SOLNÁ JESKYNĚ

OD 31. 10. 2022 

KAŽDÉ PONDĚLÍ (1. skupina) A STŘEDU (2. skupina) - CELKEM 10 LEKCÍ - ZAČÍNAJÍ PŘIHLÁŠENÉ DĚTI 2., 3. A 4. TŘÍDY JEZDIT DO SOLNÉ JESKYNĚ V DĚTMAROVICÍCH.

PLATBU 110 Kč PROVEĎTE RÁNO VE SVÉ TŘÍDĚ.

1. SKUPINA – 2. TŘ. + 9 DĚTÍ ZE SLUNÍČEK - ODJEZD BUSEM V 10.20 HOD. OD MŠ

2. SKUPINA  4. TŘ. + 9 DĚTÍ ZE SLUNÍČEK - ODJEZD BUSEM V 10.20 HOD. OD MŠ

 

V TYTO DNY BUDE PRO ÚČASTNĚNÉ DĚTI POSUNUTÝ ČAS OBĚDU, POKUD PŮJDOU PO OBĚDĚ, VYZVEDNĚTE SI JE AŽ 12.30 HOD.

ZIMNÍ FOCENÍ

Proběhne v úterý 18. 10. 2022 od 7:10 hod.

Cena sady je 330,-Kč

Cena sady sourozenců je 370,-Kč

Případný nezájem hlaste paní učitelce ve třídě.

Upozornění pro předškoláky: příchod do MŠ v 7:00 hod., v 8:15 hod. musí odejít na plánovanou aktivitu.

foto k nahlédnutí najdete ZDE:

 

Výběrový termín

STŘEDA 12. 10. 2022

6.00 hod. – 15.30 hod.

Školní úplata

ŘÍJEN – 330,- Kč

Stravné ZÁŘÍ

AKTIVITY ŘÍJEN 2022

 

ST - 5. 10.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ v 9.30 hod., 2. a 3. třída, 60,-Kč

Sebou: pláštěnka, malá mlska pro koníčka i pro sebe

 

ÚT – 18. 10.FOCENÍ – od 7.15 hod. – info na nástěnce v obouvárně

 

ÚT – 18. 10.JEN PRO PŘEDŠKOLÁKY

Aktivita NsP Karviná Ráj od 9.00 do 11.30 hod. „Nebojte se nemocnice“. Příchod do MŠ nejpozději 7.15 hod., sebou pláštěnku, oblíbeného PLYŠÁČKA.

 

ST - 19. 10.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ V 9.30 hod., 2. a 4. třída, 60,-Kč

Sebou: pláštěnka, malá mlska pro koníčka i pro sebe

 

ÚT - 20. 10.v 10.30 hod. – představení divadelní společnosti Ententýky v MŠ - „Myška Klárka a veverka Terka ve školce“60,- Kč

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 28. 10. BUDE MŠ UZAVŘENA.

26. a 27. 10. JSOU VE ŠKOLE PODZIMNÍ PRÁZDNINY.

POKUD PO TUTO DOBU NEPŘIJDETE DO MŠ, NEZAPOMEŇTE ABSENCI ZAPSAT DO DOCHÁZKY.

AKTIVITY ZÁŘÍ 2022

 

ST - 21. 9.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ V 9.30 hod., 3. a 4. třída, 60,- Kč

Sebou: pláštěnka, malá mlska pro koníčka i pro sebe

 

ÚT - 27. 9.v 8.45 hod. – představení divadelní společnosti Modrý slon v MŠ - „Klauni v cirkuse“, 50,- Kč  

 ------------------------------------------------------

 

STŘEDA 28. 9. BUDE MŠ UZAVŘENA. POKUD PŘED NEBO PO TOMTO DATU NEPŘIJDETE DO MŠ, NEZAPOMEŇTE ZAPSAT DO DOCHÁZKY.

Třídní schůzky

ve středu 7. 9. 2022 v 15:30 hod.- Sluníčka a Chobotničky

ve čtvrtek 8. 9. 2022 v 15:30 hod.- Koťátka a Ježci

Na třídní schůzky přijďte bez dítěte. Pokud nemáte možnost si ho odvést domů, můžete využít pobyt v "rozcházecí" třídě s paní učitelkou.

 

Výběrový termín

Středa 7.9. 2022

6.00 – 15.30

Stravné

Školné 330,-

Záloha na stravné 700,-

Školní úplata pro školní rok 2022/2023 je stanovena v částce 330,- Kč

Preferujeme platbu na účet a to dle školní směrnice do 15 dne v měsíci.

Pokud někdo pobírá dávky o hmotné nouzi, vyzvedněte si žádost o povolení úlevy, kterou zanesete na ředitelství školy. Platí i pro ty rodiče, kteří už podávali žádost v minulém roce. Je potřeba podat na nový školní rok, nová žádost.

Kopii o potvrzení hmotné nouzi doneste každý měsíc do kanceláře finančního referenta, pokud z jakéhokoliv důvodu ji nebudete mít, je nutné zaplatit školné v plné výši.

Ve středu 7. 9. je nutné zaplatit zálohu na stravování v částce 700,-. Tato částka bude při ukončení docházky vrácena. Částku 700,- můžete poslat i na účet školy do zprávy o příjemci napište příjmení dítěte, záloha MŠO.

Stravné je vybíráno zpětně. V říjnu za září, dle docházky dítěte. Preferujeme platbu inkasem. My si zadáme vaše číslo účtu a vy si zadáte souhlas s inkasem ve vaší bance, nebo online na bankovním účtu. Variabilní symbol není žádný. Limit si dejte 1000 Kč. Splatnost je od 20. dne do 23. dne v měsíci.

Pokud někdo pobírá dávku o hmotné nouzi, může si zažádat na úřadě i dotaci na stravné. ZŠ a MŠ U Lesa je v tomto programu evidována. Informujte se u svého zástupce na úřadě práce.

Celodenní stravné je v částce  33,-

Polodenní stravné je v částce  25,-

Pokud je pouze svačinka           8,-

Sedmileté děti                          37, 29, 9

 

Číslo účtu – 107-1756350267/0100

 

Potvrzení o zaplacení školní úplaty v daném roce pro daňové účely se vydává na konci ledna.

Kancelář finančního referenta se nachází v prvním patře

Úřední dny Středa 6.00 do 13.00 – MŠ Olbrachtova

Úřední dny Pondělí 6.00 do 13.00 – MŠ V Aleji

Jednou měsíčně výběrový den – sledujte informační nástěnku – 6.00 do 15.30

Kontakt 732 91 91 11, při jakémkoliv dotazu neváhejte volat.

Přejeme všem krásné prázdniny plné nádherných zážitků.

Kolektiv MŠ Olbrachtova

 

Výběrové termíny

Středa 22. 6. 2022

Středa 29. 6. 2022

Od 6.00 do 15.30 hod.

 

Stravné Květen, Červen

Školní úplata ČERVEN

Vyúčtování za výlety

Vyúčtování záloh

Potvrzení vlastních tiskopisů ze zdravotní pojišťovny o přijaté platbě za ŠvP

 

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k počasí se o místě výletu rozhodneme zítra ráno. Za slušného počasí pojedeme do Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, dle plánu.

V případě deště pojedeme do Fun parku v Ostravě "Žirafa" a po 11 hodině Slezskootravského hradu.

Přistavený autobus bude v 8:00 hod., odjezd 8:10 hod., odjezd z Rožnosva v 14:00 hod, z Ostravy v 14:30 hod.

PLÁŠTĚNKA NUTNÁ, oblečení přizpůsobte.     

AKTIVITY ČERVEN 2022 

ST - 1. 6.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ V 9.30 hod.  1. a 2. třída, 55,-Kč (malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití)

-------------------------------------------------------------

ÚT - 7. 6. – 9.00 (1. a 2. třída) 9.45 (3. a 4. třída) - Projekce zábavně-vzdělávacího pořadu v INTERIÉROVÉ kupoli Mobilního planetária v MŠ na téma „Život stromů“ ZDARMA

PÁ – 10. 6. CELODENNÍ VÝLET – informace budou na nástěnkách.

-------------------------------------------------------------

ST - 15. 6. KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ V 9.30 hod.  3. a 4. třída, 55,-Kč (malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití)

 

ČT - 16. 6. – 9.00 hod., Divadlo Šamšula v MŠ „O Otesánkovi“, 50,-Kč

-------------------------------------------------------------

ÚT - 21. 6. „ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – SPANÍ VE ŠKOLCE“

Informace budou na nástěnkách.

-------------------------------------------------------------

PROVOZ MŠ KONČÍ VE ČTVRTEK 30. 6. 2022.

POSLEDNÍ DEN V MŠ SI ODNESTE VŠECHNY OSOBNÍ VĚCI ZE TŘÍD I ZE ŠATEN.

PROVOZ BUDE ZAHÁJEN AŽ 1. 9. 2022.

Výběrový termín

středa 18. 5. 2022

6.00 – 15.30 hod.

stravné DUBEN

školní úplata KVĚTEN

 

Platbu za ŠvP v částce 2.500,-Kč uhraďte 

co nejdříve

na účet MŠ 107-1756350267/0100

AKTIVITY KVĚTEN 2022

 

ÚT -  3. 5.  zápisy nových dětí do MŠ

(8.00 – 16.30 hod.)

ST - 4. 5.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ V 9.30 hod.  1. a 2. třída 55,- Kč (malá mlska pro koníčka i pro sebe)

------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚT - 10. 5. - 8.45 hod.

LOUTKOVÉ DIVADLO „O BAJAJOVI“

v MŠ, 45 KČ

------------------------------------------------------------------------------------------------

ST - 18. 5.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ V 9.30 hod.  3. a 4. třída, 55,- Kč (malá mlska pro koníčka i pro sebe)

ČT - 19. 5.aktivita pro předškoláky „STEZKA MALÉHO PŘÍRODNÍČKA“ v Lesoparku Dubina (batoh, pláštěnka, pití)

PÁ – 20. 5. v 9.30 hod Čtenářská beseda

v Městské knihovně pro předškoláky

S lektorkou Bc. Annou Burdovou - dětská spisovatelka, publicistka, blogerka, čtenářka, a majitelka nejúžasnější vodicí fenky na světě (pejsek bude přítomen)

Obsah: https://aburdova.cz/nabidka-besedy-autorske-cteni/

Poznámka: děti si mohou na místě také zakoupit knížku, ceny do 200,- Kč/kus

------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚT - 24. 5.   v 9.00 hod. v MŠ EKO program Karlovarské hudební divadlo,

pohádka „O ptáku Arturovi“  ZDARMA

ČT - 26. 5. v 9.30 hod. aktivita Městské knihovny pro děti „Pohádková zahrádka skřítka Knihomilníčka“.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚT – 31. 05.od 15. 15 hod. Zábavné odpoledne pro děti na zahradě MŠ ke Dni dětí

 

Besídky ke Dni maminek na jednotlivých třídách.

 

V PÁ 27. 5. ZVEME VŠECHNY DĚTI A RODIČE DO NAŠÍ ŠKOLY U LESA NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE KE DNI DĚTÍ

PŘIHLÁŠENÉ DĚTI - OD 23. 5 DO 27. 5. 2022 - ŠKOLA V PŘÍRODĚ NA CHATĚ HRÁDEK.

Jupí podařilo se!!!!!

Konečně se nám podařilo natočit všechna

KARNEVALOVÁ VYSTOUPENÍ Smějící se

Můžete se na ně podívat na RAJČE

Bohužel se stalo, že vystoupení třídy

 Chobotničky se nám na rajče nevleze a proto ho najdete CANVA

AKTIVITY DUBEN 2022

 

5. a 6. 4. zápisy do ZŠ (8 – 17 hod. ZŠ U Lesa) – školáci

  

ST - 6. 4.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ V 9.30 hod. 

1. a 2. třída, 50 Kč (malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE!)

 

ÚT 12. 4. od 6.30 do 8.00 VELIKONOČNÍ JARMARK V MŠ

ST 13. 4. od 6.30 do 8.00 a od 14.30 do 16.00 VELIKONOČNÍ JARMARK V MŠ

 

ÚT 12. 4. od 15.00 do 17.00 VELIKONOČNÍ JARMARK V ZŠ

 

ST 13. 4. od 8.15 – SPOLEČNÉ FOTO 100 Kč (možnost focení skupinek dětí-domluva na třídě

 

ST - 20. 4.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd odMŠ V 9.30 hod. 

3. a 4. třída, 50 Kč (malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE!)

 

22. 4. - DIVADLO V MŠ50 Kč - hudební – „Krakonošova velikonoční píšťalka“

  

ST 27. 4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro nové rodiče s dětmi– 8.00 – 10.00 a 14.45 – 16.30

 

29. 4. KINO20 Kč, pásmo pohádek

AKTIVITY BŘEZEN 2022

 

ST - 9. 3. – KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ v 9.30 hod. 2. a 3. třída (podle počtu dětí i děti ze 4. třídy)50,- Kč

(malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE!)

 ČT -  17. 3. - Focení - "Květinová sada" - cena za sadu 300,-Kč (se sourozencem 340,-Kč) viz foto v obouvárně (šatnách)

ST - 23. 3. – KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ v 9.30 hod. 2. a 4. třída50,- Kč

 

ST - 30. 3. - Návštěva předškoláků ve školní družině - 9.45 hod. - pouze děti s povinnou školní docházkou

Výběrový termín

Středa 16. 3. 2022

6.00 hod. – 15.30 hod.

Stravné ÚNOR 2022

Školní úplata BŘEZEN 2022

Ve středu 16. 2. 2022 si na všech třídách uděláme zábavné

MAŠKARNÍ DOPOLEDNE

 

Přineste ten den dětem karnevalovou masku a hned ráno do ní děti převlečte. Zbytek nechejte na nás. My si pohrajeme, zatančíme, vzájemně se prohlédneme i pomlsáme.

Výběrový termín

Středa 16.2. 2022

6.00 – 15.30 hod.

 

Stravné LEDEN

Školní úplata ÚNOR330,- Kč

Vratka lyžařský výcvik

 

 

AKTIVITY ÚNOR 2022

 

ST - 9. 2.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ v 9.30 hod. 2. a 4. třída, 50,- Kč

(malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE!)

 

ČT – 17. 2.DIVADLO Letadlo v MŠ

„Průzkumníci v Africe“ - 8.30 hod., 50,- Kč

 

ST - 23. 2.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd odMŠ V 9.30 hod. 3. a 4. třída, 50,- Kč

 

„MAŠKARNÍ DOPOLEDNE V MASKÁCH“

 • Děti ráno přijdou v kostýmech a uděláme si zábavné dopoledne na třídách
 • Konkrétní den ještě upřesníme

 

Výběrový termín

Středa 19. 1. 2022

6.00 hod. do 15.30 hod.

Úplata LEDEN

Stravné PROSINEC

Vratka platby za Lyžařský výcvik

(o možnosti konání Lyžařského výcviku je stále jednáno o jeho výsledcích budete včas informováni)

Info o částkách:

732 919 111

 

POZOR!!!

změna v akcích

ST - 12. 1. KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících 3. a 4. třída, 50,-Kč (malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE!)

 

PO – 31. 1. – DIVADLO Cestovadélko v MŠ „Zimní sporty“, 9.00 hod., 50,-Kč

 

ST - 26. 1. – KONĚ  návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících 3.2. třída, 50,-Kč (malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE!)

AKTIVITY LEDEN 2022

 

3. 1. – 6. 1.  „VÁNOČNÍ NADÍLKA“ dopoledne na třídách

ST - 12. 1. – KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ v 9.30 hod.  3. a 2. třída, 50,-Kč (malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE!)

ÚT – 18. 1.DIVADLO Cestovadélko v MŠ „Zimní sporty“, 9.00 hod., 50,-Kč

ST - 26. 1.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ v 9.30 hod.  4. a 2. třída, 50,-Kč (malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE!)

 

Z důvodu nedostatku sněnu je

 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

 

ZRUŠEN!!!  

 

Video z Vánoční besídky je již i na Rajče, museli jsme jej však rozdělit na dvě části, najdete jej

ZDE

 

Video z Vánoční besídky naší školky najdete zatím pouze na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/msolbrachtova/videos/451637903154630

Přejeme příjemné svátky vánoční

 

POZOR ZMĚNA!!!

Zítra 7. 12. 2021 pojedeme znovu do Solné jeskyně v Dětmarovicích.

1. skupina - 2. třída, odjezd od MŠ 8.15 hod.

2. skup. – 3. třída, odjezd 9.05 hod.   

3. skup. – 4. třída, odjezd 10.10 hod.

(cena 80 Kč – 90 Kč - dle počtu dětí)

Poslední solná jeskyně bude 14. 12. 2021.

AKTIVITY PROSINEC 2021

 

PO – 6.12.„MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“- návštěva Mikuláše, čerta, andílka (děti z divadelního kroužku ze ZŠ U Lesa) - dopoledne

ÚT – 7.12 – 9. a 10.  SOLNÁ JESKYNĚ se z důvodu karantény přesouvá – termín dáme vědět.

ST – 8.12.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ V 9.30 hod.  3. a 4. třída, 50 kč

(malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE!)

ÚT – 21.12.„Vánoce v knihovně“ – (předškoláci)návštěva Regionální knihovny Karviná

Z důvodu aktuální covidové situace se opět odpolední vánoční besídky konat nebudou, ale chystáme pro vás překvapení

Nezapomeňte si napsat docházku do konce PROSINCE – konec zúčtovacího období a vyúčtování!

Vážení rodiče,

do naší MŠ přišla nabídka knížek z Albatrosu, které si můžete objednat u paní učitelky Laury ve 4. třídě.

Katalogy je možné si prolistovat v elektronické verzi. Níže Vám nabízíme odkyzy na on-line verze katalogů.


Listování elektronickou verzí vánočních katalogů najdete zde:

Katalog KMČ ALBATROS Vánoce 2021
katalog KK Fragment Vánoční čtení 2021
katalog EGMONT Vánoce 2021
katalog Pohádková školka Zima 2021-22

Aktuální katalogy ke stažení včetně pokynů k objednávání najdete také na webových stránkách Albatrosu ZDE.

Aktivity v listopadu

 

ÚT - 2.11.  5. SOLNÁ JESKYNĚ

 

1. skupina - 2. třída, odjezd od MŠ 8.15 hod.

2. skup. – 3. třída, odjezd 9.05 hod.   

3. skup. – 4. třída, odjezd 10.10 hod.

(cena 80 – 90 Kč - dle počtu dětí)

 

ÚT - 9.11. – 6. SOLNÁ JESKYNĚ (viz informace výše)

 

ST - 10.11. – KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ v 9.30 hod.  3. a 4. třída50 Kč,

(malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE)

  

ÚT - 16.11. – 7. SOLNÁ JESKYNĚ (viz informace výše)

 

ÚT - 23.11. – 8. SOLNÁ JESKYNĚ (viz informace výše)

 

ST - 24.11. – KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ v 9.30 hod.  2. a 4. třída50 Kč

(malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE)

 

ÚT - 30.11. – 9. SOLNÁ JESKYNĚ (viz informace výše)

 

V pondělí 1. 11. 2021 v 8:30 hod.

proběhne v MŠ hudební představení

"PODZIMNÍ ZPÍVÁNKY"

cena 45,-Kč

fotky z této akce najdete: ZDE

Děkujeme všem, kteří podpořili akci "Kabelky" a přinesli do škoky nepoužívanou kabelku.

Přispěli jste tak na léčbu malé Theinky.  Smějící se

Ve středu nastane ten správný čas,

půjdem spolu pouštět draka zas.

Před školkou se sejdeme,

na kopec si vyjdeme.

 

Kdy? středa 20. 10. 2021

V kolik? 15:15 hod.

fotky najdete: ZDE

VÝBĚROVÝ TERMÍN

Středa 13. 10. 2021

6.00 hod. – 15.30 hod.

Školní úplata ŘÍJEN – 330,- KČ

Stravné ZÁŘÍ

Prosím o dodržení termínu a drobné částky.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

AKTIVITY ŘÍJEN 2021

 

ÚT - 5.10.1. SOLNÁ JESKYNĚ

1. skupina - 2. třída, odjezd od MŠ

8.15 hod.

2. skup. – 3. třída, odjezd 9.05 hod.   

3. skup. – 4. třída, odjezd 10.10 hod.

(cena 80 – 90 Kč - dle počtu dětí)

 

ÚT - 12.10. 2. SOLNÁ JESKYNĚ

ÚT - 12.10.„Vánoční focení“ od 7.00 hod.

(od 7.00 se fotí děti 2. třídy + případní sourozenci)

 

ST - 13.10.„CESTOVADÉLKO – Lidské tělo“ – divadelní vystoupení, 50 Kč, 8.15 hod.

ST - 13.10.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ V 9.30 hod.  3. a 4. třída, 50 Kč

(malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE)

ÚT - 19.10.3. SOLNÁ JESKYNĚ (viz informace výše)

 

ÚT - 26.10.4. SOLNÁ JESKYNĚ (viz informace výše)

 

ST - 27.10.KONĚ – návštěva jízdárny v Olšinách + jízda na ponících – odjezd od MŠ V 9.30 hod.  2. a 3. třída, 50 Kč

(malá mlska pro koníčka i pro sebe, pití NE)

  

Nezapomeňte si napsat docházku

na PÁ 29.10.!

OD 5. 10. 2021 ZAČÍNÁME JEZDIT KAŽDÉ ÚTERÝ DO SOLNÉ JESKYNĚ DO DĚTMAROVIC

 

POZOR!!!!               

 

ČASY ODJEZDŮ OD MŠ:

8.15 HOD. – 2. TŘÍDA JEŽCI

(PŘÍCHOD DO MŠ NEJPOZDĚJI V 7.40 HOD – SVAČINA)

9.05 HOD. – 3. TŘÍDA  

                    SLUNÍČKA

10.10 HOD. – 4. TŘÍDA

                  CHOBOTNICE

 

PŘI NÍZKÉM POČTU DĚTÍ JE MOŽNÉ, ŽE SE SKUPINA CHOBOTNIČEK ROZDĚLÍ. BUDETE VČAS INFORMOVÁNI.          

V úterý 21. 9. 2021 od 7:30 hod. bude v naší MŠ probíhat focení dětí

- cena celé sady je 390,- Kč na jednoho žáka, sourozenec má sadu za 190,-Kč, sada obsahuje 6 fotografií + 1 magnetka

 - fotografie samostatně stojí od 30,- do 150,- Kč, je možnost zakoupení jednotlivých fotografií nebo celé sady

- dodatečně nabízíme hrníčky, puzzle, podkladky pod myš.... vše z fotek, které u Vás nafotíme.

Fotograf má u sebe aktuální negativní covid test a nebo očkování.

Vzhledem k velmi vysoké nemocnosti dětí, je možné, že se termín posune.

Úterní termín focení je potvrzen.

Září

6. 9. 2021 - vystoupení Mažoretek v MŠ (od 10:00 hod.) 

                                                                                       - všechny děti

8. 9. 2021 - Třídní schůzky od 15:15 hod.

                                                                  - rodiče dětí ze 3. a 4. třídy

9. 9. 2021 - Pohádková zahrádka skřítka Knihomilíčka                                                                           (od 10:00hod.) - děti 2., 3. a 4. třídy

9. 9. 2021 - Třídní schůzky od 15:15 hod. 

                                                                    - rodiče dětí z 1. a 2. třídy

14. 9. 2021 - Divadlo v MŠ (od 8:30 hod.)

                      - Divadlo letadlo "Průzkumníci v Africe" cena 50,-Kč

                                                                                       - všechny děti

15. 9. 2021 - koně (jízdárna Olšiny) cena 60,-Kč

                                                                             - děti ze 3. a 4. třídy 

- batoh, pláštěnka, mlska pro koně (jablko nebo mrkev nebo tvrdý chleba), malá mlska pro dítě (lízátko NE!!!), NE PITÍ!!!

29. 9. 2021 koně (jízdárna Olšiny) cena 60,-Kč

                                                                             - děti ze 2. a 4. třídy

batoh, pláštěnka, mlska pro koně (jablko nebo mrkev nebo tvrdý chleba), malá mlska pro dítě (lízátko NE!!!) NE PITÍ!!!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

8. 9. 2021 – 3. a 4. třída od 15:15 hod.

9. 9. 2021 – 1. a 2. třída od 15:15 hod.

ÚČAST NUTNÁ!!!

Přivítáme účast pouze jednoho rodiče.

Středa 1. 9. 2021

6.00 hod. – 14.00 hod.

Doplatky, přeplatky, vratky záloh dětem, které ukončují docházku v MŠ

 

Středa 8. 9. 2021

6.00 hod. – 15.30 hod.

Školní úplata ZÁŘÍ330,-Kč

Stravné ČERVENEC, SRPEN

Zálohy na stravné 2021/2022700,-Kč

Vratky záloh

 

 

Úplata MŠ V Aleji - 300,- Kč
- zašlete na účet 107-1756350267/0100
 
Informace o platbě stravného za červenec
- 732 91 91 11
 
Dovolená finanční referent - 7.8. - 15.8.2021

POZOR!!!

OHLAŠOVACÍ POVINNOST PRO RODIČE!!!

Žádáme rodiče, aby si přečetli přiložený dokument ještě před nástupem dítěte do MŠ a řídili se tímto nařízením. Usnadní nám to hladký průběh provozu MŠ.

Dokument naleznete ZDE

MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. 

Seznam zemí podle rizika nákazy najdete zde

Povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí. Viz. Ochranné opatření

 

K PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY DOJDE OPĚTOVNĚ DNE 30. 06.2021

OD 8.00 HOD. DO 15.00 HOD.

PROVOZ MŠ JE NEPŘERUŠEN, ALE OBĚD PROBĚHNE V JÍDĚLNĚ ZŠ.

NAPIŠTE SI DOCHÁZKU, ROZCHOD POLODENNÍCH  DĚTÍ BEZ ZMĚN.

Změna výdeje obědů

***********************************************

Žáci mimo ŠD a zaměstnanci 10,00 hod. – 11,00 hod.

MŠ Olbrachtova

11,00 hod. – 12,30 hod.

Žáci v ŠD a zaměstnanci 12,30 hod. -  13,00 hod.

Výběrový den

Středa 30. 6. 2021

6:00 - 15:30 hod.

Vratky za zálohu na stravné 2020/2021 - děti, které ukončují docházku v tomto školním roce a nebudou navštěvovat MŠ o prázdninách.

stravné červen 2021

Info o platbách školní úplaty na prázdniny.

Prosím o drobné částky.

POZVÁNKA NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ

V PONDĚLÍ 28. 06. 2021 v 15.30 hod.

proběhne informativní schůzka pro zákonné zástupce dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Na schůzce budete stručně seznámeni se školním vzdělávacím programem školy, školním řádem,  režimem  dne,  platbami i doporučením,  jak  dítě  na  školku  nejlépe připravit.

Ráda  odpovím  na  Vaše  dotazy  a  na  vše,  co  Vás  bude v souvislosti s docházkou dítěte do MŠ zajímat.

Pokud se nemůžete ze závažných důvodů této schůzky zúčastnit, je potřeba neúčast předem telefonicky nebo  mailem oznámit a případně si dohodnout individuální náhradní termín.

 

Tel. číslo: 731 447 302

Webové stránky: www.ulesakarvina.cz

Email: msolbrachtova@volny.cz

Bc. Kolarzová Michaela – vedoucí učitelka

Rozloučení se školáky

 

Školáky tu tlačí bota,

pospíchají do života.

Už jen krůček pavoučí,

než se s námi rozloučí.

 

kdy:        23. 6. 2021

kde:        školní zahrada

v kolik:   1700 – 1930 hod.

kdo:        pouze předškoláci!!!

 

15. 6.
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání 2021 - 2022
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání  2021 - 2022 najdete v záložce Zápis do MŠ.
...více

POLODENNÍ VÝLET

 Kde?                    Zážitkové centrum PARK DAKOL

 Kdy?                    14. 06. 2021 (PONDĚLÍ)

 Odjezd od MŠ:    1. a 2. TŘÍDA - 8.15 hod. – sraz před MŠ

                              nejpozději 8.00 hod.

                              (svačinku si povezou busem a posvačí

                              na místě)

                               3. a 4. TŘÍDA8.45 hod. – sraz v MŠ

                               nejpozději 7.50 hod.

                               (stihneme posvačit ještě v MŠ – nepřevlékejte a

                               přiveďte dítě do své třídy)       

Příjezd k MŠ:        1. a 2. TŘÍDA - 11.45 hod.

                               (pro polodenní děti si přijďte až 12.15 hod.)

                               3. a 4. TŘÍDA12.15 hod.

                              (pro polodenní děti si přijďte až 12.45 hod.)

Odpolední rozcházení všech dětí dle běžného režimu.

 Platba: 0 kč -  Autobus, vstupné a výukový a zábavný program

                         bude hrazen z projektu EU  „Místní akční plán

                         rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“ (cca 200 KČ)

Program:  Návštěva zážitkové zahrady, účast na vzdělávacím programu „ Z pohádky do pohádky“, minizoo a především pobyt v přírodě.

Vybavte děti batůžkem, který je uzavíratelný a dítěti drží pevně

na zádech (tzn. ne igelitky, ne batůžky, které mají nepřiměřeně dlouhé popruhy výšce dítěte nebo pouze na prádlové šňůrce visící přes jedno rameno). 

Do batůžku dejte:

 • Pláštěnku
 • ½ l lahev s pitím
 • POUZE MLSKU NEBO OVOCE  (NE JÍDLO - MÁME V MŠ)

Dítěti oblékněte

Pevnou obuv, pokrývku hlavy (klobouček, kšiltovku), dále teplákovou – šusťákovou soupravu, do batohu přidejte kraťasy pro případ teplého počasí.

Pokud bývá dítěti během jízdy nevolno, je nutné mu podat Kinedryl. Oznamte podání léku p. učitelce při předávání dítěte

(+ předejte tabletku na zpáteční cestu).

Na výlet posílejte dítě zdravé, tzn. ne s teplotou, střevními či jinými potížemi různého druhu.

                                                                                                                                                                     

DIVADLO V MŠ

                    mini muzikál "JAK PIMPILIMPA A POMPOLOMPO ZACHRÁNILI PLANETU ZEMI"

Kdy?          17. 6. 2021 v 9.00 hod.

Cena:         50,- Kč

                   

CELODENNÍ VÝLET – tentokrát se vydáme….

 

Kde?                   URSUS zážitkové centrum Dolní Lomná

Kdy?                   08. 06. 2021 (úterý)

Odjezd od MŠ:   8.00 hod. – sraz před MŠ nejpozději 7.45 hod.

Příjezd k MŠ:     15.00 – 15.30hod.

Platba:                kancelář pokladní: pondělí 07.  06.2021

                            (6.00 – 13.00 hod.) ve výši 300,- Kč na autobus,

                            vstupné a výukový a zábavný program

Program:  Návštěva zážitkové zahrady, expozice, účast na vzdělávacím programu s videoprojekcí, na výtvarném programu a především pobyt v přírodě.

Čtěte, prosím, pozorně!!!

Čeká nás náročný den a vy, rodiče, nám i dětem můžete pomoci v tom, že budete postupovat dle našich pokynů:

 

1. Vybavte děti batůžkem, který je uzavíratelný a dítěti drží pevně na zádech (tzn. ne igelitky, ne batůžky, které mají nepřiměřeně dlouhé popruhy výšce dítěte nebo pouze na prádlové šňůrce visící přes jedno rameno). 

Batůžek balte nejlépe s dítětem, aby vědělo, co je jeho obsahem.

 

2. Do batůžku dejte:

 • pláštěnku
 • jídlo na celý den (dejte dítěti to, co má rádo) – v MŠ bude jídlo na tento den odhlášeno

Doporučujeme:

 • svačinky - šáteček, rohlík, ovoce (nejlépe na dílky a ne banán)
 • poledne -  např. řízek a chléb (raději více malých kousků než jeden velký), toasty…?
 • malou dělitelnou mlsku (ne čokoládu)         
 • plastovou láhev s pitím / 0,5 l / se závitem (další pití povezeme v autobuse ze školky).

Obsah batůžku nepřehánějte ani nepodceňujte – své dítě znáte nejlépe vy sami.

 

3. Dítěti oblékněte

Pevnou obuv, pokrývku hlavy (klobouček, kšiltovku), dále teplákovou – šusťákovou soupravu, do batohu přidejte kraťasy pro případ teplého počasí.

     

4. Nezapomeňte se doma nasnídat (lehká strava). Pokud bývá dítěti během jízdy nevolno, je nutné mu podat Kinedryl. Oznamte podání léku p. učitelce při předávání dítěte (+ předejte tabletku na zpáteční cestu).

5. Na výlet posílejte dítě zdravé, tzn. ne s teplotou, střevními či jinými potížemi různého druhu.

Věříme, že budete dbát našich osvědčených pokynů. Výlet pak bude pro dítě příjemně prožitým dnem s pěknými zážitky a ne vzpomínkou na trápení. 

Jediné, co si budeme jen přát, je příznivé počasí.

DĚKUJEME

V pátek 21. 5. 2021 se budou děti fotit na společnou třídní fotku.

Focení bude probíhat od  7:45 hod. ve školce.

 

Děkujeme všem rodičům

za vstřícný přístup a ochotu při řešení situace s odstávkou vody v MŠ. 

kolektiv MŠ Olbrachtova

Ve středu 19. 5. 2021 od 6.00 hod. do 15.30 hod.

se uskuteční výběr za stravné a školné a vrácení peněžních částek za školné březen, duben.

stravné DUBEN – dle docházky

školní úplata za KVĚTEN pro děti navštěvující MŠ od - 3. 5. 2021 – částka 330,- Kč

školní úplata za KVĚTEN pro děti navštěvující MŠ od 10.5.2021 – částka 234,- Kč

Předškoláci úplatu neplatí.

Prosím o drobné částky a dodržení termínu.

ing. Fašungová Kamila

Mateřská škla bude od 10. 5. 2021 otevřena pro všechny děti.

Děti se nebudou testovat a nemusí v prostorách MŠ nosit roušky.

Mimořádné opatření najdete zde

Prosíme rodiče o dodržování hygienických opatření: 

 • při vstupu do budovy použijte desinfekci
 • dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s respirátorem
 • v prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu
 • dítě přivádí max. 1 osoba
 • zákonný zástupce zodpvídá za to, že dítě navštěvuje mateřskou školu zdravé, bez příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak infekce dýchacích cest)

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ :-)

TESTOVÁNÍ DĚTÍ PROBÍHÁ OD 3. 5. 2021 1x TÝDNĚ - V PONDĚLÍ. 

Preventivní antigenní testování se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • V mateřských školách od 3. 5. 2021 ▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).
 • Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Z tohoto opatření vyplývá, že MŠ v Karviné budou v přístupné pouze dětem s povinnou školní docházkou a dětem IZS.

21. 4.
Jak na zdravé svačinky
Zveme vedoucí a pracovníky školních jídelen, pedagogy mateřských škol i rodiče na online konferenci "Jak na zdravé svačiny v mateřské ...
...více

Informace k zápisu do mateřské školy

pro školní rok 2021/2022

TERMÍN A ČAS ZÁPISU:

od 2. května 2021 do 16. května 2021,

                       přednostně využijte termín 6. května 2021,

                   od 8,00 hod. do 16,00 hod.

                     Potřebné informace k zápisu najdete ZDE.

 

             Těšíme se na Vás

11. 4.
Pozvánka na online Konferenci ke Dni zdraví
Medici z organizace IFMSA CZ s projektem "Nemocnice pro medvídky", kteří zábavnou formou učí děti o lidském těle a zbavují je strachu z bílých ...
...více
9. 4.
upozornění pro rodiče
Rodiče dětí s prokázanou pozitivitou na COVID 19 v průběhu ledna - března si k 1.testování připraví SMS s datumem pozitivity (ochranná lhůta 90 dnů - ...
...více

VÁŽENÍ RODIČE, OD 12. 4. 2021 BUDE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY OTEVŘENA MATEŘSKÁ ŠKOLA POUZE PRO DĚTI, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ A PRO DĚTI, JEJICHŽ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU ZAMĚSTNANCI IZS. 

ŽÁDÁME RODIČE O NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE NA EMAIL: m.kolarzova@ulesakarvina.cz nebo na tel. číslo: 731 447 302

NEJPOZDĚJI DO PÁTKU

9. 4.  2021 DO 13 HODIN!!!

Vybrané profese: 

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží potvrzením zaměstnavatele. 

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy. K testování budou použity neinvazivní Ag testy. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se také nemusí dětí, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, které doloží SMS s datem pozitivity. 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MŠ Olbrachtova:

 • testování dětí bude probíhat v šatně 1. třídy (koťátka)
 • testování provede zákonný zástupce (nebo jím pověřená osoba) 
 • tyčinku odevzdá zaměstnanci MŠ, ten vzorek zpracuje a sdělí výsledek
 • na výsledek si rodiče počkají na terase popř. obouvárně MŠ (podle počasí)
 • prosíme zákonné zástupce, aby počítali s případným zdržením (vyhodnocení testu trvá cca 15 min.) a přivedli děti do MŠ včas. NEJPOZDĚJI DO 7,45 hod.!!! 
 • do testovací místnosti (šatny) bude rodič s dítětem vstupovat jednotlivě
 • výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování
 • děti budou testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se účastní vzdělávání
 • v případě negativního výsledku odvede zákonný zástupce dítě do kmenové třídy
 • v případě pozitivního výsledku si musí rodič zajistit a podstoupit RT-PCR test a výsledek oznámit MŠ

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Informace z MŠMT zde

V případě jakýchkoliv dotazů mne, prosím, kontaktujte.

Mgr. Michaela Kolarzová 731 447 302, m.kolarzova@ulesakarvina.cz

 

 

UZAVŘENÍ MŠ A DĚTSKÝCH SKUPIN
MŠ jsou uzavřeny do 11. 4. 2021 na základě tohoto opatření. Nevylučuje to možnost, že MŠ budou uzavřeny i nadále. Oficiálně však k této chvíli platí, že MŠ budou uzavřeny do 11. 4. 2021.

MŠ při zdravotnickém zařízení jsou stále v provozu. Stejně tak fungují “pověřené” MŠ (tzv. školy pro děti zaměstnanců vybraných profesí).

PŘIPOMÍNÁME BLÍŽÍCÍ SE ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY + PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY...

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE.

Materiály k distanční výuce na týden od 22. 3. do 2. 4. 2021 najdete ZDE.

Vypracované materiály odevzdejte dohodnutou formou do středy 7. 4. 2021.

Tentokrát jsme zvolili delší období, protože na Vás čekají "netradiční" Velikonoce a určitě s nimi spoustu práce.

Proto udělejte pracovní listy na straně 1, 2, 7 a 8, ty odevzdejte Vámi vybraným způsobem, pošlete nám e-mailem fotky z pašiového týdne a zbytek se už rozhodněte sami (na co budete mít čas a chuť udělat).

V případě, že bude MŠ uzavřena i po Velikonocích, pošleme úkoly cca ve středu.

Tyto materiály Vám zasíláme rovněž e-mailem. Pokud Vám e-mail nepřijde, zkontrolujte poštu SPAM.

V případě, že jste e-mail nedostali, informujte prosím vedoucí učitelku Michaelu Kolarzovou na telefonním čísle 731 447 302

 

POSTUP BĚHEM DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

1) Materiály, aktivity, činnosti a) vytisknout z emailu

                                              b) vyzvednout v MŠ (nejlépe od 14.30 do 16.00 hod. na 1. třídě)

2) Vypracovat aktivity

3) Tentokrát do následující středy a) poslat zpět na emailovou

                                                          adresu msolbrachtova@volny.cz

                                                      b) fotografie posílejte na emailovou

                                                          adresu msolbrachtova@volny.cz

                                                      c) vhodit do poštovní schránky na školce (6,00 - 16,00 hod.).

4) Aktivity vyhodnotíme a založíme dětem do portfolia.

Těšíme, že všechno spolu zvládneme.

UZAVŘENÍ MŠ A DĚTSKÝCH SKUPIN
MŠ jsou uzavřeny do 28. 3. 2021 na základě tohoto opatření. Nevylučuje to možnost, že MŠ nebudou uzavřeny i nadále. Oficiálně však k této chvíli platí, že MŠ budou uzavřeny do 28. 3. 2021.

MŠ při zdravotnickém zařízení jsou stále v provozu. Stejně tak fungují “pověřené” MŠ (tzv. školy pro děti zaměstnanců vybraných profesí).

Materiály k distanční výuce na týden od 15. 3. do 19. 3. 2021 najdete ZDE.

Tyto materiály Vám zasíláme rovněž e-mailem. Pokud Vám e-mail nepřijde, zkontrolujte poštu SPAM.

V případě, že jste e-mail nedostali, informujte prosím vedoucí učitelku Michaelu Kolarzovou na telefonním čísle 731 447 302

Materiály k distanční výuce na týden od 8. 3. do 12. 3. 2021 najdete ZDE.

Tyto materiály Vám zasíláme rovněž e-mailem. Pokud Vám e-mail nepřijde, zkontrolujte poštu SPAM.

V případě, že jste e-mail nedostali, informujte prosím vedoucí učitelku Michaelu Kolarzovou na telefonním čísle 731 447 302

Materiály k distanční výuce na týden od 1. 3. do 5. 3. 2021 najdete ZDE

Tyto materiály Vám zasíláme e-mailem. Pokud Vám e-mail nepřijde, zkontrolujte poštu SPAM.

V případě, že jste e-mail nedostali, informujte prosím vedoucí učitelku Michaelu Kolarzovou na telefonním čísle 731 447 302

Distanční výuka

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 3. 2021 jsme zahájili distanční vzdělávání

Podmínky distanční výuky v MŠ

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to buď nadpoloviční většina takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou. 

Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky:

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky, SMS nebo písemně nahlásit a omluvit neúčast v distanční výuce bez zbytečného odkladu. Po návratu do mateřské školy omluví dítě do omluvného listu.

 Forma distanční výuky

Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte.
Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání.
Učitel zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí podmínkám dítěte (rodiny).

Možné formy distanční výuky v MŠ:

 • Elektronicky – e-mail, WhatsApp, Messenger
 • Osobně - zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ.
 • Stránky školy  

Učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku - pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí.

Zpětná vazba – odevzdání zadaných úkolů v mateřské škole domluvenou formou.

POSTUP BĚHEM DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

1) Materiály, aktivity, činnosti

a) vytisknout z emailu

b) vyzvednout v MŠ (nejlépe od 14.30 do 16.00 hod. na 2. třídě)

2) Vypracovat aktivity

3) Vždy do následujícího úterý

a) poslat zpět na emailovou msolbrachtova@volny.cz

b) vhodit do poštovní schránky na školce (6,00 - 16,00 hod.).

4) Aktivity vyhodnotíme a založíme dětem do portfolia.

Těšíme, že všechno spolu zvládneme.

 

Informace o platbách stravného za měsíc únor 2021

pondělí až pátek 9.00 hod. – 14.00 hod.

na telefonním čísle 732919111 (finanční referentka MŠ Olbrachtova paní Fašungová)

Žádost o ošetřovné neposkytuje Základní ani Mateřská škola.

Můžete si je stáhnout na stránkách ČSSZ.

Odkaz najdete ZDE

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE NA ZÁKLADĚ NOVÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY OD PONDĚLÍ 1.3.2021 

U Z A V Ř E N A.

Naše mateřská škola zůstává v provozu POUZE pro rodiče vybraných profesí:

 

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • zaměstnanci obecní policie
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky
 • příslušníky ozbrojených sil
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • zaměstnanci zařízení školního stravování
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury
 • zaměstnanci České pošty, s. p.

 

PROSÍME VŠECHNY RODIČE, KTEŘÍ PRACUJÍ V DANÉ PROFESI A MAJÍ ZÁJEM O MŠ OD 1.3.2021, O TELEFONICKÉ POTVRZENÍ: Bc. Michaela Kolarzová 731 447 302 (kdykoliv). 

V den nástupu do MŠ všichni rodiče vyplní ve třídě Čestné prohlášení, že patří mezi výše uvedené zaměstnance. V případě možnosti si můžete požadované Čestné prohlášení stáhnout ZDE.

U dětí z jiných MŠ je třeba vyplnit a odevzdat formulář Pověření k vyzvedávání dětí, stáhnout si jej můžete ZDE.

 

KARNEVAL ve školce

 

 

kdy: ve čtvrtek 18. 2. 2021 dopoledne

 

kde: v jednotlivých třídách MŠ

 

Děti po příchodu do MŠ převlečte v šatně do "Karnevalového kostýmu" a přiveďte do třídy. My se po aktivitách před obědem převlékneme a kostýmy necháme v šatně. Vy si je odpoledne odnesete domů.

 

Vzhledem k opatření bude letošní karneval probíhat v MŠ v dopoledních hodinách a bez rodičů.

Fotky z Karnevalu najdete zde

31. 1.
2. řída
Od pondělí 1. 2. 2021 je provoz 2.třídy obnoven. Do MŠ mohou pouze děti s řádně ukončenou ...
...více
27. 1.
Ježci
Aktivity pro děti ze 2. třídy najdete v záložce: "Důležité aktuality"
...více
25. 1.
upozornění pro rodiče
Karanténa Vzhledem k vývoji situace se karanténa 2. třídy prodlužuje do 30. 1. 2021 včetně.
...více

Karanténa

2. třída je do 25. 1. 2021 (včetně) uzavřena z důvodu karantény.

Další informace o znovuotevření 2. třídy budou dostupné 25. 1. 2021 na nástěnce v obouvárně a na našich webových stránkách.

21. 1.
1. třída
Od pátku 22. 1. 2021 je provoz 1. třídy obnoven.
...více

Karanténa

1. třída je do 20. 1. 2021 (včetně) uzavřena z důvodu karantény.

Další informace o znovuotevření 1. třídy budou dostupné 20. 1. 2021 na nástěnce v obouvárně a na našich webových stránkách.

VÝBĚROVÝ TERMÍN

STŘEDA - 13.1. 2021

od 6.00 hod. do 15.30 hod.

Stravné, školní úplata, zálohy na stravné, hmotné nouze...

Vratky za lyžařský výcvik

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2020 budou k dispozici na třídách od 20.1.2021.

 

31. 12.
Lyžařský výcvik pro předškolní děti
Vzhledem k epidemiologické situaci ke COVID-19 přistoupilo statutární město Karviná ke ZRUŠENÍ výjezdového lyžařského kurzu v termínu 4. 1. - 8. 1. ...
...více

20. 12.
Lyžařský výcvik pro předškolní děti
kdy: 4. 1. 2021 odjezd od MŠ: v 6:35 hod.!!! - děti předejte paní učitelce v obouvárně platba: do 22. 12. 2020 v kanceláři ekonomické referentky v MŠ ...
...více

V úterý 15. 12. 2020 bude mimořádné vystoupení s Vánoční tématikou

"Slyšte, slyšte"

cena 50,-Kč

Pořadatetlé představení respektují nařízení vlády ČR o zdravotní bezpečnosti při COVID 19

Od pátku 4. 12. 2020 je provoz 3. třídy znovu obnoven.

4. 12. 2020 dopoledne

nás do školky přijde navštívit

MIKULÁŠ, ANDÍLEK A ČERT

Karanténa

3. třída je do 3. 12. 2020 (včetně) uzavřena z důvodu karantény.

Děti ze 3. třídy, které nepřišly do kontaktu s osobou pozitivní na Covid 19 budou dočasně v jiné třídě. Informace o umístění těchto dětí žádejte u učitelek v 1. nebo 2. třídě.

Další informace o znovuotevření 3. třídy budou dostupné 3. 12. 2020 na nástěnce v obouvárně a na našich webových stránkách.

Ve čtvrtek si všichni malí
na dobrotě pochutnali.
Chcete vědět, co to bylo,
co nám bříško potěšilo?
Tak už čtěte honem dál,
co nám ten den přichystal.
Na zahradě akce byla,
velmi se nám podařila.
Úkolů jsme měli dosti,
přispěly nám ku radosti.
V pytlích všichni skákali
a brambory sbírali.
A i úkol třetí
zvládly všechny děti.
A co čtvrtý? Uhádnete?
Brambor nosit na raketě.
Odměnou nám byla skvělá
a z popela vytažená
Tak už víte, co to bylo,
co nám bříško potěšilo?
Kdo myslel na bramboru,
ten má palec nahoru.
 
Fotografie z akce
 

Výběr stravného a školného

 

ve čtvrtek 29. 10. 2020

 

6:00 hod. - 15:30 hod.

15. 10.
Focení
POZOR!!! Podzimní focení v pátek 16. 10. 2020 proběhne.
...více
5. 10.
akce na měsíc říjen
v tomto měsíci se mohou děti zúčastnit těchto akcí: POZOR ZMĚNY!!!!! Některé aktivity jsme museli zrušit. Průběžně sledujte nové ...
...více
21. 9.
Jak naučit dítě smrkat
Malý návod pro rodiče a děti "Mami, tati, jak mám ...
...více

Veškeré dluhy - školné, stravné, záloha na stravné

je možno doplatit ve středu

23. 9. 2020 od 6.00 hod. do 15.30 hod.

v kanceláři finanční referentky v 1. poschodí.

Žádáme rodiče, aby do e-mailu a SMS psali důvod absence dítěte.

Toto nám vyplývá z povinnosti evidence jejich onemocnění.

POZOR!!!

Provoz kuchyně je od 6:30 hod.

telefonické omlouvání dětí 6:30 - 7:30 hod.

Po ukončení nemoci dítěte a návratu do MŠ odevzdejte

Čestné prohlášení - po nástupu dítěte po nemoci (k dispozici ve třídě nebo zde).

Pokud má Vaše dítě chronické respirační onemocnění (astma, chronická rýma, alergie) odevzdejte

Čestné prohlášení - chronické respirační onemocnění (k dispoici ve třídě nebo zde).

 

POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK

Z důvodu aktuálního hygienického nařízení, jsou osoby, přivádějící a odvádějící děti, povinny v budově MŠ nosit vždy ochranu úst a nosu (rouška, šátek) od 10. 9. 2020.

Děti mít roušku nemusí.

Děkujeme za pochopení.

8. 9.
Chobotničky
Zahradní posezení ...
...více
2. 9.
akce na měsíc Září
v tomto měsíci se mohou děti zúčastnit těchto akcí:
...více

Třídní schůzky proběhnou v těchto termínech:

 

3. 9. 2020 v 15:30 hod.

3. a 4. třída Sluníčka a Chobotničky

 

8. 9. 2020 v 15:30 hod.

2. třída Ježečci

Žádáme rodiče, aby se na schůzku dostavil vždy jen jeden zákonný zástupce.

 

VÍTEJTE PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE!!! Smějící se

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

2020 - 2021

Na našich webových stránkách Vám budeme i nadále poskytovat důležité informace, pro hladký provoz naší MŠ.

Sledujte je proto pozorně a pravidelně.

pondělí 31. 8. 2020

od 6.00 hod. do 15.00 hod.

výběr - stravné SRPEN

vratka – záloha na stravné 2019/2020

                                (za děti, které ukončují docházku v MŠ)

+ ostatní nedoplatky a přeplatky

24. 8.
Pro nové děti a jejich rodiče
Srdečně zveme všechny nově nastupující děti a jejich rodiče na veselé odpoledne v MŠ  Kdy: ve středu 26. 8. 2020 v 15:30 hod. Kde: v 1. třídě - ...
...více
7. 8.
výběr stravného a školného
Výběrový den Středa 10. 08. 2020 Od 6.00 hod. do 10.00 hod.
...více

MILÍ PŘEDŠKOLÁCI !

VZHLEDEM K SITUACI, KTERÁ NASTALA, JSME NEMĚLI ČAS SE SPOLU ROZLOUČIT.

ALE NEZOUFEJTE. VŠICHNI VÁS RÁDI UVIDÍME.

PŘIJĎTE  26. SRPNA V 16,30 HOD NA NAŠI ŠKOLNÍ ZAHRADU.

UŽIJEME SI HEZKÉ ODPOLEDNE. KAŽDÝ PŘEDŠKOLÁK, NEŽ OPUSTÍ MŠ, BY MĚL BÝT PŘECE PASOVÁN NA ŠKOLÁKA. NEZAPOMEŇTE S SEBOU DOBROU NÁLADU. BUDEME SE TĚŠIT.

INFORMACE PRO RODIČE: KONEC AKCE V 19 HODIN. V PŘÍPADĚ  ZMĚN VÁS BUDEME OSOBNĚ TELEFONICKY KONTAKTOVAT.

HOLKY, KLUCI Z NAŠÍ ŠKOLKY, VŠECHNO PRÁVĚ ZAČÍNÁ.
O PRÁZDNINÁCH TO SE MUSÍ UŽÍT KAŽDÁ HODINA.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO, AŤ SE  HEZKY BAVÍTE.
V ZÁŘÍ SE ZAS UVIDÍME, DO ŠKOLKY SE VRÁTÍTE.

 

Prázdninový provoz MŠ Olbrachtova

I nadále platí dokument "Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020"

NUTNO PROSTUDOVAT PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO MŠ v období letních prázdnin -  najdete ZDE.

První den nástupu zákonný zástupce předá podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ZDE A SEZNÁMENÍ S INFORMACEMI O ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ ZDE. Pokud nemáte možnost si tento dokument vytisknout doma, podepíšete ho v den nástupu do MŠ, z toho důvodu je nutné, aby dítě první den přivedl do MŠ zákonný zástupce (vezměte si vlastní psací potřebu). Přehledné informace pro rodiče o Organizaci předškolního vzdělávání do konce školního roku 2019/2020 najdete ZDE.

Z ORGANIZAČNÍCH A HLAVNĚ HYGIENICKÝCH DŮVODŮ A VZHLEDEM K DISPOZICI NAŠÍ   MŠ (3 PATRA) BUDE PŘÍCHOD I ODCHOD DO MŠ REGULOVAT SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANEC TAK, ABY V ŠATNĚ BYL VŽDY POUZE JEDEN RODIČ S DÍTĚTEM. TEN V CO NEJKRATŠÍM ČASE DÍTĚ PŘEVLÉKNE A PŘEDÁ UČITELCE DO TŘÍDY.

PŘI ČEKÁNÍ PŘED MŠ JE NUTNÉ DODRŽOVAT ODSTUPY 2 METRY A PŘI PŘÍCHODU DEZINFIKOVAT RUCE.

OZNÁMENÍ

Vzhledem k tomu, že byl u dítěte na třídě „Koťátek“ potvrzen pozitivní výsledek na Covid-19, byla tato třída okamžitě uzavřena a děti i paní učitelky této třídy nastoupily do 14 - denní karantény. Postupně docházejí na dva testy na přítomnost Covid–19.

Z naší strany bylo vše od začátku této situace konzultováno s Hygienou i jednotlivými rodiči, včetně zpětných vazeb. Rovněž bylo okamžitě nastoleno navržené bezpečnostní opatření – karanténa, uzamčení prostor, zvýšená dezinfekce.

Ve společných prostorech, třídě i šatně „Koťátek“ proběhla ohnisková dezinfekce.

Zároveň průběžně monitorujeme vývoj situace v MŠ i v Karviné.

 

Od 1. 7. 2020 začíná prázdninový provoz MŠ.

Děti v karanténě mohou v případě dvou negativních výsledků nastoupit do MŠ od 7. 7. 2020. Ostatní děti „Koťátek“ od 1. 7. 2020.

Provoz třídy „Koťátek“ však bude od 1. 7. do 10. 7. 2020 probíhat v MŠ V Aleji, a to od 6.00 do 16.30 hod.

Od 13. 7. 2020 se provoz přesune opět k nám, na MŠ Olbrachtova.

 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na číslo vedoucí učitelky M. Kolarzové – 731 447 302.

Výběrový den

PONDĚLÍ 29. 6. 2020

6.00 hod. – 11.30 hod. -  kancelář v MŠ V Aleji

12.00 hod. – 15.30 hod.kancelář v MŠ Olbrachtova

Stravné ČERVEN

Školné ČERVEN

Školné ČERVENEC300,- Kč

Školné SRPEN330,- Kč

Vrácení Zálohy na stravné u nestravujících se dětí o prázdninách.

9. 6.
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání 2020 - 2021
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání  2020 - 2021 najdete v záložce Zápis do MŠ.
...více

#Kamínky

V pondělí 1. 6. 2020 jsme s dětmi malovali

PUTOVNÍ KAMÍNKY pro radost.

-   My jsme kamínky vyfotily a za školku vložily na Facebook

-   Vy při procházce najděte vhodné viditelné místo, kde je pravděpodobné, že si ho někdo všimne.

Prosíme, dbejte také na bezpečnost svou i budoucích nálezců. Vyberte takové místo, které tím neutrpí. Není našim cílem vytvořit skládky a ničit životní prostředí.

Cestu kamínku pak sledujte na Facebooku ve skupině „Kamínky“.

Více informací najdete zde: https://www.facebook.com/groups/kaminky

Přání všem dětem k jejich svátku.

Užívejte si krásný den plný lásky, úsměvů a radosti.

 

A kdyby náhodou pršelo, tady najdete pár úkolů:

A taky nějaký tip pro rodiče:

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ !!!

PROSÍME VŠECHNY RODIČE O SDĚLENÍ ZÁJMU O PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ        

Nejpozději do 31. 5. 2020 !!!

Prázdninový provoz v měsíci ČERVENCI zajišťuje v tomto školním roce 2019/2020 MŠ V Aleji.

Prázdninový provoz v měsíci SRPNU zajišťuje v tomto školním roce 2019/2020 MŠ Olbrachtova.

Vzhledem k okolnostem jsou však dvě varianty prázdninového provozu. Momentálně není v našich silách zaručit, která varianta bude aktuální.

VARIANTA A)

ČERVENEC - Provoz - MŠ V Aleji

SRPEN - Provoz - MŠ Olbrachtova

VARIANTA B)

Pokud bude schválena rekonstrukce školní kuchyně v MŠ V Aleji, bude prázdninový provoz zajištěn na MŠ Olbrachtova.

ČERVENEC - Provoz - MŠ Olbrachtova (paní učitelky z MŠ V Aleji, z MŠ Olbrachtova)

SRPEN - Provoz - MŠ Olbrachtova (paní učitelky z MŠ Olbrachtova, z MŠ V Aleji)

Prosíme rodiče, aby zvážili v této mimořádné situaci nutnost docházky dítěte o prázdninách do MŠ. V případě naplněnosti kapacity MŠ, budou děti umístěny i v náhradních prostorech školní družiny naší Základní školy.

Případné dotazy zodpovím na e-mailu m.kolarzova@ulesakarvina.cz nebo na telefonním čísle 725 895 874

Mgr. Michaela Kolarzová - zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRACHTOVA ZAHÁJEN OD PONDĚLÍ

11. KVĚTNA 2020.

S ohledem na skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo a rozeslalo manuály pro provoz mateřských a základních škol do konce školního roku 2019/2020, doporučuje Odbor školství a rozvoje po projednání s vedením města přistoupit ke znovuotevření mateřských škol od 11. května 2020. Dokument "Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020"

NUTNO PROSTUDOVAT PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO MŠ najdete ZDE.

V průběhu čtvrtka Vás bude telefonicky kontaktovat zaměstnanec mateřské školy ohledně docházky Vašeho dítěte do MŠ.

První den nástupu zákonný zástupce předá podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ZDE A SEZNÁMENÍ S INFORMACEMI O ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ ZDE. Pokud nemáte možnost si tento dokument vytisknout doma, podepíšete ho v den nástupu do MŠ, z toho důvodu je nutné, aby dítě první den přivedl do MŠ zákonný zástupce (vezměte si vlastní psací potřebu). Přehledné informace pro rodiče o Organizaci předškolního vzdělávání do konce školního roku 2019/2020 najdete ZDE

Z ORGANIZAČNÍCH A HLAVNĚ HYGIENICKÝCH DŮVODŮ A VZHLEDEM K DISPOZICI NAŠÍ   MŠ (3 PATRA) BUDE PŘÍCHOD I ODCHOD DO MŠ REGULOVAT SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANEC TAK, ABY V ŠATNĚ BYL VŽDY POUZE JEDEN RODIČ S DÍTĚTEM. TEN V CO NEJKRATŠÍM ČASE DÍTĚ PŘEVLÉKNE A PŘEDÁ UČITELCE DO TŘÍDY.

PŘI ČEKÁNÍ PŘED MŠ JE NUTNÉ DODRŽOVAT ODSTUPY 2 METRY A PŘI PŘÍCHODU DEZINFIKOVAT RUCE.

PLATBY ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ SE BUDOU ŘEŠIT INDIVIDUÁLNĚ V KANCELÁŘI FINANČNÍ REFERENTKY MŠ. TERMÍN UPŘESNÍME BĚHEM PŘÍŠTÍHO TÝDNE.

 

Ve středu 20. 5. 2020 a ve středu 27. 5. 2020 od 6.00 hod. do 15.30 hod. proběhne výběr a vrácení peněz.

Vše bude probíhat v kanceláři finančního referenta. Do kanceláře vstupujte jednotlivě a na chodbě dodržujte rozestupy. Prosím vezměte si s sebou drobné peníze i v případě vratek. Děkuji.

Platba za stravné ÚNOR, BŘEZEN

Platba za školné BŘEZEN - částka 150,-

Vratka za školné BŘEZEN - částka 180,-

Platba za školné DUBEN - částka 0,-

Vratka za školné DUBEN - částka 330,-

Platba za školné KVĚTEN - částka 260,-

Vratka za školné KVĚTEN - částka 70,-

Vratka za lyžařský výcvik - částka 800,-

Pokud vám tento den nevyhovuje, kontaktujte mě telefonicky 732 91 91 11 a domluvíme se na jiný termín.

Milí rodiče, dle rozhodnutí paní ředitelky jsou stanoveny platby školného takto:

březen - 150 Kč (vráceno bude 180 Kč)

duben - 0 Kč

květen - poměrná částka podle provozu MŠ

Tomu, kdo již školné uhradil (např. z důvodu trvalého příkazu), bude částka vyúčtována a vrácena ihned po znovuotevření MŠ. Jakékoliv dotazy Vám zodpoví finanční referentka Ing. Kamila Fašungová na tel. čísle 732 919 111 vždy v pracovní dny od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

OLBRACHTOVA

 

 

termín a čas zápisu:

2. května 2020 – 16. května 2020

přednostně využijte původní termín

6. května 2020

od 8.00 hod. do 16.00hod.

TENTOKRÁT BEZ DĚTÍ…

OSOBNĚ POUZE PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ 731 447 302

Potřebné informace k zápisu najdete ZDE

Těšíme se na Vás

11. 4.
Piškot
   http://www.ulesakarvina.cz/zahrada/nase_zvirata/8.html?ida=8&pp=nase_zvirata  
...více
11. 4.
Velikonoce
Milé děti, na terase v naší školce je 20 pomlázek upletených z našeho vrbového proutí. Kdo chce získat pomlázku, tak ...
...více

Důležité informace

ZÁPISU DO ZŠ U LESA 

najdete na webových stránkách 

http://ulesakarvina.cz/uvodni_stranka.html. 

Pozorně si, prosím, přečtěte, za jakých podmínek budou zápisy pro školní rok 2020/2021 probíhat.

Rada města Karviné ustanovila na své schůzi termín konání zápisů do mateřské školy na školní rok 2020/2021 na 6. 5. 2020. Veškeré informace o formě zápisu v této situaci bude zveřejněno na webových stránkách.

Sledujte, prosím, tyto stránky. 

Vzhledem k bezpečnostním opatřením jsme byli nuceni zrušit plánovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. O nahlédnutí do prostředí mateřské školy určitě nepřijdete a pro přijaté děti a jejich rodiče bude po ukončení mimořádných opatření uspořádáno setkání v prostorách mateřské školy, kde budete mít možnost se na cokoliv zeptat a přiblížit dětem prostředí jednotlivých tříd... Těšíme se na Vás.

V souvislosti s Usnesením vlády České republiky č. 215 ze dne 15. 3. 2020 o zákazu volného pohybu na území ČR z důvodu ohrožení zdraví rozhodl dne 16. 3. 2020 zřizovatel Moravskoslezský kraj o uzavření mateřských škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, které Moravskoslezský kraj zřizuje, a to až do odvolání.

 

Vzhledem k této situaci vám sdělujeme následující informace:

 

1.       Uzavření PPP Karviná znamená uzavření provozu pro klienty i pro zaměstnance. Z tohoto důvodu nelze využívat pevné tel. pracovní linky. Pro případné dotazy můžete využívat mobilní tel. čísla, která jsou uvedena na naši webových stránkách PPP Karviná. Pro informace z Karviné můžete využívat mob. tel. číslo 733 674 891.

2.       Datum zahájení provozu nedokážeme v tuto chvíli přesně určit. 

3.       Po zahájení provozu budeme prioritně řešit

 • žádosti o doporučení odkladu školní docházky

Další vývoj situace bude záviset na pokynech MŠMT. O případných změnách budete informováni na našich webových stránkách.

21. 3.
fotky z domácích aktivit
 První fotky z domácího úkolu, ☀️podívejte se  https://msolbrachtova.rajce.idnes.cz/2020_03_18_Domaci_aktivity/. Děkujeme. Kdo se přidá? Doplňujeme ...
...více
19. 3.
oznámení ohledně koronaviru
V tomto článku se dočtete bližší informace o koronaviru.
...více
19. 3.
Jak s dětmi mluvit o COVID-19 (koronaviru)
Mluvte se svými dětmi o COVID-19 (koronavir). V tomto článku se dozvíte jak postupovat.
...více
18. 3.
MŠMT - zápisy do ZŠ
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021 - toto jsou obecné informace platící pro celou republiku.   Proto ...
...více
17. 3.
doporučení
Pročnosit roušku
...více

Podívejte se na zajímavosti o našich mateřinkách: Děti z mateřinek si vytváří vlasní knihu.

 

Na našich stránkách byla vytvořena nová záložka: Úkoly!!!

návod na šití roušek

Vzhledem k vývoji situace se výběrový den 18. 3. 2020 posouvá na neurčito.

Nejlepším řešením pro Vás i pro nás je bezkontaktní styk (příkaz k úhradě). Školné i stravné můžete zaplatit

na číslo účtu: 107-1756350267/0100, do vzkazu pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte, za které platbu posíláte.

V případě dotazu na výši stravného můžete volat naší finanční referentce na telefonní číslo: 732 919 111 v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Platba za Školu v přírodě je momentálně pozastavena. Další informace Vám poskytneme podle vývoje.

Děkujeme za pochopení

Vzhledem ke zrušení všech aktivit MŠ, včetně odpolední schůzky se zástupci PPP a ZŠ U Lesa ohledně zápisů do základní školy, můžete své případné dotazy k tomuto tématu směřovat:

 • na e-mail: msolbrachtova@volny.cz (do předmětu napište „Dotaz k zápisu do ZŠ“)
 • dotaz vhodit do naší poštovní schránky
 • nejpozději do 23. 3. 2020

Na všechno co Vás zajímá nebo Vám není jasné, zodpovíme na našich webových stránkách.

OD 17. 03. 2020 BUDE PROVOZ NAŠÍ MŠ UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ.

POKUD RODIČE DĚTÍ ZDRAVOTNÍKŮ A ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK NEMAJÍ MOŽNOST SVÉ DÍTĚ PONECHAT DOMA, MOHOU JEJ UMÍSTIT V NĚKTERÉ Z NABÍZENÝCH MŠ, KTERÉ BUDOU PRO TYTO ÚČELY V PROVOZU. BUDE POTŘEBA SE TELEFONICKY DOMLUVIT NA DOCHÁZCE VAŠEHO DÍTĚTE VE VYBRANÉ MŠ.

 • přednostně budou přijímány děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil
 • školné na daných MŠ se v současné době nebude řešit, stravné dle rozhodnutí ředitele, která dítě přijímá
 • ředitel mateřské školy, která bude dítě přijímat, kontaktuje ředitele kmenové školy, ověří, zda rodič pracuje a vyžádá si scan evidenčního listu
 • v případě, že potřebujete Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školky), dostavte se osobně na sekretariát školy pro vyzvednutí formuláře nejlépe mezi 8 – 12 hodinou, lze se domluvit i telefonicky

Sledujte, prosím, naše internetové stránky. O možných změnách budeme včas informovat.

 

Kontakty na mateřské školy, které od 17. 03. 2020 zůstávají v provozu najdete zde:

Mgr. Michaela Kolarzová – ZŘŠ pro předškolní vzdělávání

Upozornění na preventivní opatření v MŠ

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a preventivním opatřením proti šíření nákazy koronaviru - COVID - 19, zajišťuje mateřská škola provoz především pro děti rodičů, kteří si nemohou ponechat své dítě doma, ani zajistit náhradní hlídání.

 

Rodiče, kteří čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou, nepracující, čerpající tzv. ošetřovné na dítě ZŠ a další, ponechte si děti doma do odvolání. Pokud Vaše dítě vykazuje známky nachlazení (rýma, kašel, zvýšená teplota, zánět spojivek aj.), rovněž učiňte opatření a ponechte, v zájmu zdravých dětí a celého našeho týmu, své dítě doma.

Změny v organizaci MŠ  mohou nastat i během dne, proto sledujte naše webové stránky a řiďte se pokyny a nařízeními vlády.

Věříme, že tuto náročnou situaci brzy zvládneme.

 Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!!!

 

Vzhledem k momentální situaci proběhne focení "Pro Tebe" a focení předškoláků na tablo dne 24. 4. 2020 od 7:00 hod.

 • POZOR!!! – předškolákům na focení nedávejte zelené oblečení!!!
 • vzhledem ke stále se měnící situaci může být tento termín změněn, proto nadále sledujte změny na našem webu

 

Vážení rodiče, 

z důvodu doporučení ze strany Ministerstva zdravotnictví jsme se, z preventivních důvodů, rozhodli co nejvíce omezit pohyb dětí mimo prostory mateřské školy a RUŠÍME  v následujících dvou týdnech veškeré akce. Např. lekce Hrátky s míčem, Bruslící školička pro přihlášené děti.

Situaci i nadále sledujeme a o nových skutečnostech Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení a děkujeme Vám také za dodržování preventivních hygienických zásad. 

Vážení rodiče předškoláků,

Dne 24. 3. 2020 v 15,30 hod. se uskuteční informativní schůzka s paní psycholožkou Mgr. Beatou Krausovou, paní speciální pedagožkou Mgr. Renatou Schnapkovou (obě z Pedagogicko-psychologické poradny v Karviné) a paní učitelkou z 1. třídy ZŠ U Lesa.

Všechny Vám zodpoví případné otázky ohledně nástupu dítěte do školy, školní zralosti, školní připravenosti, nabídky ZŠ U Lesa, možnosti přípravné třídy atd.

Těšíme se Vaši účast.

!!! LYŽOVÁNÍ ZRUŠENO !!!

Z důvodu špatných sněhových podmínek je lyžování zrušeno!!!

Peníze si můžete vyzvednout v  kanceláři ekonomické referentky v MŠ ve středu (4. 3. nebo 11. 3. 2020 od 6:00 hod. do 13:00 hod.) nebo v den výběru školného a stravného 18. 3. 2020) od 6:00 hod. do 15:30 hod.

Děkujeme za pochopení.

Březen

 

2. 3. 2020 návštěva předškoláků v ZŠ U Lesa pouze předškoláci

 

6. 3. 2020 Hrátky s míčem pouze předškoláci (batoh – sportovní oblečení do tělocvičny, pití)

 

11. 3. 2020 koněděti  ze 2. + 3. třídy (dle domluvy s učitelkou děti 1. třídy) cena 45,-Kč batoh, pláštěnka, mlska pro koně (jablko nebo mrkev nebo tvrdý chleba), NE PITÍ!!!, dejte dětem teplé oblečení

 

19. 3. 2020foto „Pro Tebe“  - všechny děti

 

19. 3. 2020 focení předškoláků na tablo - POZOR!!! – nedávejte dětem zelené oblečení!!!

 

20. 3. 2020Bruslící školičkapouze přihlášení předškoláci – každé dítě bude potřebovat teplé oblečení a zimní rukavice PALČÁKY – další výstroj dostanou zapůjčenu – příchod do MŠ nejpozději do 8:00 hod. (odjezd od MŠ v 8:45 hod.)

 

23. 3. 2020Jak pejsek s kočičkou vařili dort – divadlo v MŠ – Duo Šamšulacena 40,- Kč

 

24. 3. 2020Schůzka pro rodiče předškoláků před zápisem do základní školy 15:30 hod.(se zástupci PPP Karviná)

 

25. 3. 2020 - koněděti  ze 2. + 4. třídycena 45,-Kč batoh, pláštěnka, mlska pro koně (jablko nebo mrkev nebo tvrdý chleba), NE PITÍ!!!, dejte dětem teplé oblečení

 

27. 3. 2020 Hrátky s míčem pouze předškoláci (batoh – sportovní oblečení do tělocvičny, pití)

1. 2.
akce v měsíci únoru
v tomto měsíci se mohou děti zúčastnit těchto akcí: POZOR OPRAVA TERMÍNU!!!
...více
12. 1.
Karneval
POZOR!!! 23. 1. 2020 je provoz MŠ upraven: 6.00 hod. - 15.00 hod. vyzvedávání dětí po obědě 11.45 hod. - 12.00 hod vyzvedávání odpoledne 14.00 hod. - ...
...více
2. 1.
akce v měsíci lednu
v měsíci lednu se mohou děti zúčastnit těchto aktivit: POZOR ZMĚNA!!!
...více
17. 12.
Přání
Co bychom si všichni přáli?  Co nám nikdo nenadělí? Abychom se rádi měli, abychom se často smáli a nikdy jsme neplakali, aby bolest přebolela a utekla ...
...více
5. 12.
Pozvánka na Vánoční jarmark
  https://msolbrachtova.rajce.idnes.cz/2019_12_10_Vanocni_jarmark/  
...více
1. 12.
akce v měsíci prosinci
děti se v měsíci prosinci mohou zúčastnit těchto akcí:
...více
4. 11.
pozvánka ekotýmu
http://www.ulesakarvina.cz/ekoskola/14.html?ida=14&pp=ekoskola  
...více
4. 11.
akce v měsíci listopadu
v měsíci listopadu se mohou děti zúčastnit těchto akcí: Pozor změna!!!:
...více
12. 10.
pozvánka do ekotýmu
http://www.ulesakarvina.cz/ekoskola/13.html?ida=13&pp=ekoskola
...více
1. 10.
akce v měsíci říjnu
v měsíci říjnu se děti mohou zúčastnit těchto akcí:
...více
30. 9.
Přírodníček
Přírodníček pro přihlášené děti - předškoláky.  Úterý v sudém týdnu od 12,35 - 14,05 hod. Informace o změně z organizačních důvodů budou ...
...více
18. 9.
pozvánka Chobotničky
Pozvánka 4.třídy Chobotniček na podzimní ...
...více
1. 9.
Platby v MŠ
Ve středu 4. 9. 2019 je možnost zaplacení: úplaty za školné – 330,- Kč za ZÁŘÍ stravné za ČERVENEC, SRPEN zálohy na stravné – 700,- Kč na ...
...více
1. 9.
Vítáme Vás
Vítáme Vás ve školním roce 2019/2020 První školní den je 2. 9. 2019. Těšíme se na všechny – Koťátka, Ježečci, Sluníčka a Chobotničky. Budeme zde ...
...více
18. 6.
Beskydské hřebenovky
POZOR ZMĚNA ORGANIZACE  http://www.ulesakarvina.cz/ekoskola.html informace uč. Navrátilová
...více
9. 6.
pozvánka na Den dětí
11. 6. 2016 proběhne odpoledne od 15:00 hod. na naší školní zahradě Den dětí Srdečně zveme i děti s rodiči, které byly letos u zápisu do naší ...
...více
4. 6.
seznam přijatých dětí
Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 najdete zde. 
...více
1. 6.
akce v měsíci červnu
v měsíci dubnu se děti mohou zúčastnit těchto akcí:
...více
21. 5.
školní výlet
V pondělí 27. 5. 2019 jedeme na výlet. Další informace najdete v článku.
...více
2. 5.
Přerušení provozu v době letních prázdnin
Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Olbrachtova v době letních prázdnin najdete zde. Provoz v MŠ Olbrachtova bude v době letních prázdnin ...
...více
1. 5.
akce v měsíci květnu
v měsíci dubnu se děti mohou zúčastnit těchto akcí:
...více
31. 3.
akce v měsíci dubnu
v měsíci dubnu se děti mohou zúčastnit těchto akcí:
...více
27. 2.
akce v měsíci březnu
V měsíci březnu se mohou děti zúčastnit těchto aktivit:
...více
26. 2.
Duo Šamšula
Soubor DUO ŠAMŠULA zavítal mezi děti s novou pohádkou "Klauni ve ...
...více
21. 2.
Piškot
Morče Piškot na ...
...více
19. 2.
barefootbotky
 Vážení rodiče a přátelé,rádi bychom vás oslovili o podporu v soutěži "Barefoot botky" . Do soutěže se zapojila třída našich nejmladších dětí ...
...více
18. 2.
ekoškola
Ekotým dostal tuto skvělou zprávu "Milí členové Ekotýmu, moc děkujeme za přihlášení vašeho projektu do IKEA výzvy „Měníme školu s ...
...více
31. 1.
KARNEVAL
Karneval 
...více
30. 1.
akce v měsíci únoru
V měsíci únoru se mohou děti zúčastnit těchto aktivit: POZOR ZMĚNY!!! Z důvodu zvýšení ceny za autobus je od února zvýšena cena za vyjížďku na ...
...více
9. 1.
akce v měsíci lednu
V měsíci lednu se mohou děti zúčastnit těchto akcí: pozor změna!!!
...více
10. 12.
Vánoční trh
zpráva 10.12.2018 DĚKUJEME RODIČŮM ZA VAŠE ANDÍLKY, A TY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT NA ...
...více
2. 12.
akce v měsíci prosinci
V měsíci prosinci se děti mohou zúčastnit těchto akcí:   POZOR ZMĚNA!!!
...více
1. 12.
Kuře
Podívejte se další fotky z pobytu našeho kuřete v ...
...více
30. 11.
akce v měsíci listopadu
V měsíci listopadu se děti mohou zúčastnit těchto akcí: POZOR ZMĚNA TERMÍNU NÁVŠTĚVY ŠKOLÁKŮ V ...
...více
6. 11.
ekotým
Zveme vás na setkání ekotýmu - středa 14.11.2018 v 15,30 hod
...více
6. 11.
Drakiáda
              ...
...více
4. 11.
Výzdoba MŠ
VELKOU ÚRODU DÝNÍ LETOS MÁME, COPAK TEDY UDĚLÁME? ŠKOLKU S NIMI NAZDOBÍME, PŘED DVEŘE JE VYSTRČÍME. DUCHY K TOMU POVĚSÍME, SVĚTÝLKAMI ...
...více
28. 10.
Setkání ekotýmu
ZMĚNA termínu setkání  ekotýmu!!!!!! Na termínu setkání se domlouváme, avizované datum není aktuální. Děkujeme za ...
...více
28. 10.
akce v měsíci říjnu
V měsíci říjnu se děti mohou zúčastnit těchto akcí: POZOR ZMĚNY!!!
...více
21. 10.
první týden kuřete
Ve třídě koťátek máme kuře, jménuje se "Pipka". Prohlídněte si s dětmi prezentaci prvního týdne jeho života u ...
...více
21. 10.
úklid zahrady
 Vážení rodiče, kdo najde chvilku ve svém osobním čase a pomůže nám s uložením zahrady do zimního ...
...více
20. 10.
Borovicové šišky
Jak dopadl sběr šišek?
...více
20. 10.
Koulelo se jablíčko
Fotky z akce na zahradě "Koulelo se jablíčko" najdete:
...více
30. 9.
POZOR - změna čísla účtu pro platby
Důležitá informace pro rodiče  Vážení rodiče, od října 2018 má naše organizace nové číslo účtu: NOVÉ ČÍSLO ÚČTU:  107-1756350267/0100 pro ...
...více
26. 9.
aktivity u koťat
http://www.ulesakarvina.cz/tridy_1/kotatka.html  
...více
25. 9.
Ježek na zahradě
Na zahradě máme staronové kamarády. Objevili jsme, že se pod stromky schovává ježek, čili ježčí máma s malým ježkem. Malý ježek je ten nový. A na ...
...více
25. 9.
kaštany a žaludy
Dnes si pan myslivec odvezl  první kaštany a žaludy. Bylo nasbíráno cca 4 velké přepravky a 8 menších přepravek,  v přepočtu na  3 velké plné pytle. ...
...více
25. 9.
Sběr šišek
Sběr borovicových šišek. Průběžné pořadí tříd: Ježci, Koťata, Sluníčka, Chobotnice fotky ...
...více
24. 9.
Přírodníček
PŘÍRODNÍČEK  začínáme v úterý 3.10. od  13,35 hod  Je určen pro  předškoláky. V přírodníčku děti pečují o školní zahradu, učí se ...
...více
24. 9.
Podzimní tvoření
Rodiče s dětmi si vytvořili kreativní větrníky, kterými vyzdobili zahradu. Děkujeme. Fotky z tvoření najdete ...
...více
18. 9.
Podzimní tvořivá dílna
Holá, holá, podzim volá. Zveme Vás na tvořivou podzimní dílničku. Větrníky si vyrobíme a školku si ...
...více
18. 9.
Kaštany
Zapojte se s námi do sběru kaštanů a žaludů.
...více
18. 9.
Šišky
Vyhlašujeme aktivitu mezi třídami. SBĚR ŠIŠEK Z BOROVICE
...více
3. 9.
akce v měsíci září
V měsíci září se děti mohou zúčastnit těchto akcí:
...více
2. 9.
třídní schůzky
Třídní schůzky proběhnou: 6. 9. 2018 od 15:30 hod. ve 3. a 4. třídě 11. 9. 2018 od 15:30 hod. v 1. a 2. třídě účast zákonných zástupců ...
...více
2. 9.
Výběr školného a stravného
-                      Výběr úplaty na měsíc ZÁŘÍ – 330,-Kč -                      Výběr za stravné ...
...více
8. 8.
volné místo v MŠ pro Vaše dítě
Milí rodiče, zbývá ještě několik volných místeček pro dítě v naší mateřské škole ve školním roce 2018/2019. Máte-li dítě ve věku od 2 do 6 let ...
...více
1. 7.
Poděkování
Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na úpravách zahrady, opravách hraček a dalších aktivitách podporujících chod MŠ a nám tak ulehčili i ...
...více
27. 6.
Rozloučení se školáky
26. 6. 2018 proběhlo naše ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY, přejeme jim úspěšný start ve "Velké" Základní škole. Přejeme jim hodně štěstí a krásné ...
...více
24. 6.
Informativní schůzka
SRDEČNĚ ZVEME RODIČE NOVĚ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-19 NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU, KTERÁ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 28.6.2018  V 15.30 ...
...více
11. 6.
oznámení
Z organizačních důvodů bude oficiální zveřejnění seznamu přijatých dětí pro školní rok 2018/2019 posunuto až na konec června ...
...více
10. 6.
výběr plateb
-        Výběr úplaty na měsíc ČERVEN 330,- -        Výběr prázdninové úplaty dětí, které mají nahlášenou docházku o prázdninách a ...
...více
4. 6.
Školní výlet
Hurá na výlet, tentokrát se vydáme…   Kde? Zážitkové centrum URSUS centrum Dolní Lomná Kdy? 7. 6. 2018 Odjezd od MŠ: 7:30 hod. Příjezd ...
...více
27. 5.
31. 5. 2018
  Den dětí kdy: 31. 5. 2018 v 15:30 hod. kde: školní zahrada s sebou: dobrou náladu, rodiče párek (pokud chtějí)                   ...
...více
14. 5.
Nové dokumenty ke stažení
Nyní si již rodiče mohou stáhnout dokumenty potřebné k zápisu do naší MŠ: zde
...více

Pozvánka na výlet

4. 5.
Den otevřených dveří v MŠ
Přijďte se podívat k nám do mateřské školy. Chcete vědět jak s dětmi pracujeme, jaké máme pomůcky a hračky? Přijďte. Budeme se těšit na Vaši ...
...více
4. 5.
Zápis do MŠ
další informace najdete zde:
...více
11. 4.
akce v měsíci květnu
V měsíci květnu se děti mohou zúčastnit těchto akcí:
...více
2. 4.
akce v měsíci dubnu
V měsíci dubnu se děti mohou zúčastnit těchto akcí:
...více
25. 3.
Velikonoční jarmark
Jarmark ve středu zrušen!!! Děkujeme všem za zájem. V úterý a ve středu (27. a 28. 3. 2018) proběhne již tradiční Velikonoční jarmark. Pokud by někdo ...
...více
7. 3.
Plavání
Pro bližší informace k plavání si přečtěte celý článek - pozor na změny termínů v plavání a ukázkové hodině pro rodiče!!!!! Poslední plavání - 9. ...
...více
6. 3.
akce v měsíci březnu
V měsíci březnu se děti mohou zúčastnit těchto akcí:
...více
3. 1.
akce v měsíci lednu
V měsíci lednu se mohou děti zúčastnit těchto akcí:
...více
1. 1.
Bruslení
Bližší informace k bruslení najdete v celém článku...
...více
6. 12.
Mikuláš v MŠ
Byl u nás Mikuláš...
...více
28. 11.
Akce v měsíci prosinci
V měsíci prosinci se mohou děti zúčastnit těchto akcí:
...více
16. 11.
Den plný zdraví na ZŠ U Lesa
Ochutnat zdravou stavu, poznat zásady První pomoci, správně pečovat o své tělo nebo mít dostatek ...
...více
13. 11.
Návštěva hokejistů v MŠ
Jak motivovat děti ke sportu?
...více
10. 11.
Work shop na ZŠ Komenského
Skvěle připravená pracovní dílna se zajímavými nápady.
...více
8. 11.
Betlémy
Vážení rodiče a děti, už se blíží Vánoce. Zveme Vás k účasti výstavu Betlémů (popř. vánočních ...
...více
5. 11.
Akce v měsíci listopadu
V měsíci listopadu se mohou děti zúčastnit těchto akcí: POZOR ZMĚNA!!!
...více
2. 11.
Koťátka a Sluníčka konečně na koních
Ve středu 1. 11. 2017 se také Koťátka a Sluníčka mohla projet na koních.
...více
31. 10.
Ekotým pořádá bazar dětského oblečení, hraček, knížek
Ekotým pořádá bazar dětského oblečení, hraček,knížek ........ Bazar - čtvrtek 9.11. od 6:30 - 8:30 a od 14:40 - 16:00 Sběr  - od pondělí 6.11. do ...
...více
24. 10.
Podzimní hrátky z naší zahrádky
Ve čtvrtek odpoledne jsme se sešli na zahradě, kde jsme využili darů podzimu a z našich vypěstovaných dýní a dalších podzimních produktů jsme vyráběli, ...
...více
15. 10.
Podzimní hrátky z naší zahrádky
Zveme všechny na naši podzimní zahradní akci. Další informace najdete dále...
...více
13. 10.
Byli jsme na koních - huráááááá
Konečně nám počasí přálo a byli jsme se projet na koních.
...více
11. 10.
Jdeme do kina
Děti všech tříd půjdou 13. 10. 2017 do kina Centrum.
...více
9. 10.
Projížďka na koních
Chystáme se na projížďku na koních.
...více
5. 10.
Návštěva Nemocnice v Karviné
V úterý 3. 10. 2017 navštívily nestarší děti "školáci" nemocnici v Karviné a co všechno tam viděli a ...
...více
1. 10.
Návštěva ZOO Ostrava
Dne 27. 9. 2017 jsme navštívili ZOO v Ostravě.
...více
25. 9.
Výlet ZOO Ostrava
Ve středu 27. 9. 2017 se chystáme do ZOO v Ostravě. Pro bližší informacesi přečtěte celý ...
...více
15. 9.
Divadlo ve školce
Dne 12. 9. 2017 k nám "přiletělo" Divadlo Letadlo. Jeho průzkumníci pozvali děti do Afriky.
...více
16. 5.
Přehled přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci, srpnu a 1.9. 2017
Přehled přerušení provozu v průběhu letních prázdnin je zveřejněn zde.
...více
16. 5.
Návštěva - Dolní oblast Vítkovice
Návštěva Světa techniky – v pátek 26.5. Určeno pro 15 předškolních dětí z naší MŠ  Město Karviná opět zajistilo, pro děti v posledním ...
...více

Kalendář MŠ Olbrachtova

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

U Lesa 719
Karviná - Ráj
734 01
IČO 48004529
IZO 048004529

odloučené pracoviště:
MŠ - Olbrachtova
Horova 655/2
Karviná - Ráj
734 01

596 311 814 - mateřská škola
725 895 874 - vedoucí učitelka

 Kvalita ovzduší

 

 Jsme Ekoškola

 

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.