Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
MENU
ZŠ U Lesa
MŠ Olbrachtova
MŠ V Aleji
Úvodní stránka

Vítáme Vás...
Nahlédněte, co se u nás děje...

upozornění pro rodiče | 09.04.2021 | zobr: 0x

Rodiče dětí s prokázanou pozitivitou na COVID 19 v průběhu ledna - března si k 1.testování připraví SMS s datumem pozitivity (ochranná lhůta 90 dnů - dítě se nemusí testovat).

Provoz MŠ od 12. 4. 2021 | 08.04.2021

VÁŽENÍ RODIČE, OD 12. 4. 2021 BUDE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY OTEVŘENA MATEŘSKÁ ŠKOLA POUZE PRO DĚTI, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ A PRO DĚTI, JEJICHŽ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU ZAMĚSTNANCI IZS. 

ŽÁDÁME RODIČE O NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE NA EMAIL: m.kolarzova@ulesakarvina.cz nebo na tel. číslo: 731 447 302

NEJPOZDĚJI DO PÁTKU

9. 4.  2021 DO 13 HODIN!!!

Vybrané profese: 

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží potvrzením zaměstnavatele. 

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy. K testování budou použity neinvazivní Ag testy. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se také nemusí dětí, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, které doloží SMS s datem pozitivity. 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MŠ Olbrachtova:

 • testování dětí bude probíhat v šatně 1. třídy (koťátka)
 • testování provede zákonný zástupce (nebo jím pověřená osoba) 
 • tyčinku odevzdá zaměstnanci MŠ, ten vzorek zpracuje a sdělí výsledek
 • na výsledek si rodiče počkají na terase popř. obouvárně MŠ (podle počasí)
 • prosíme zákonné zástupce, aby počítali s případným zdržením (vyhodnocení testu trvá cca 15 min.) a přivedli děti do MŠ včas. NEJPOZDĚJI DO 7,45 hod.!!! 
 • do testovací místnosti (šatny) bude rodič s dítětem vstupovat jednotlivě
 • výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování
 • děti budou testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se účastní vzdělávání
 • v případě negativního výsledku odvede zákonný zástupce dítě do kmenové třídy
 • v případě pozitivního výsledku si musí rodič zajistit a podstoupit RT-PCR test a výsledek oznámit MŠ

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Informace z MŠMT zde

V případě jakýchkoliv dotazů mne, prosím, kontaktujte.

Mgr. Michaela Kolarzová 731 447 302, m.kolarzova@ulesakarvina.cz

 

 

uzavření MŠ a dětských skupin | 28.03.2021
UZAVŘENÍ MŠ A DĚTSKÝCH SKUPIN
MŠ jsou uzavřeny do 11. 4. 2021 na základě tohoto opatření. Nevylučuje to možnost, že MŠ budou uzavřeny i nadále. Oficiálně však k této chvíli platí, že MŠ budou uzavřeny do 11. 4. 2021.

MŠ při zdravotnickém zařízení jsou stále v provozu. Stejně tak fungují “pověřené” MŠ (tzv. školy pro děti zaměstnanců vybraných profesí).
Zápisy do ZŠ | 24.03.2021

PŘIPOMÍNÁME BLÍŽÍCÍ SE ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY + PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY...

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE.

distanční výuka 12. týden | 24.03.2021

Materiály k distanční výuce na týden od 22. 3. do 2. 4. 2021 najdete ZDE.

Vypracované materiály odevzdejte dohodnutou formou do středy 7. 4. 2021.

Tentokrát jsme zvolili delší období, protože na Vás čekají "netradiční" Velikonoce a určitě s nimi spoustu práce.

Proto udělejte pracovní listy na straně 1, 2, 7 a 8, ty odevzdejte Vámi vybraným způsobem, pošlete nám e-mailem fotky z pašiového týdne a zbytek se už rozhodněte sami (na co budete mít čas a chuť udělat).

V případě, že bude MŠ uzavřena i po Velikonocích, pošleme úkoly cca ve středu.

Tyto materiály Vám zasíláme rovněž e-mailem. Pokud Vám e-mail nepřijde, zkontrolujte poštu SPAM.

V případě, že jste e-mail nedostali, informujte prosím vedoucí učitelku Michaelu Kolarzovou na telefonním čísle 731 447 302

 

POSTUP BĚHEM DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

1) Materiály, aktivity, činnosti a) vytisknout z emailu

                                              b) vyzvednout v MŠ (nejlépe od 14.30 do 16.00 hod. na 1. třídě)

2) Vypracovat aktivity

3) Tentokrát do následující středy a) poslat zpět na emailovou

                                                          adresu msolbrachtova@volny.cz

                                                      b) fotografie posílejte na emailovou

                                                          adresu msolbrachtova@volny.cz

                                                      c) vhodit do poštovní schránky na školce (6,00 - 16,00 hod.).

4) Aktivity vyhodnotíme a založíme dětem do portfolia.

Těšíme, že všechno spolu zvládneme.

uzavření MŠ a dětských skupin | 20.03.2021
UZAVŘENÍ MŠ A DĚTSKÝCH SKUPIN
MŠ jsou uzavřeny do 28. 3. 2021 na základě tohoto opatření. Nevylučuje to možnost, že MŠ nebudou uzavřeny i nadále. Oficiálně však k této chvíli platí, že MŠ budou uzavřeny do 28. 3. 2021.

MŠ při zdravotnickém zařízení jsou stále v provozu. Stejně tak fungují “pověřené” MŠ (tzv. školy pro děti zaměstnanců vybraných profesí).
Distanční výuka 11.týden | 15.03.2021

Materiály k distanční výuce na týden od 15. 3. do 19. 3. 2021 najdete ZDE.

Tyto materiály Vám zasíláme rovněž e-mailem. Pokud Vám e-mail nepřijde, zkontrolujte poštu SPAM.

V případě, že jste e-mail nedostali, informujte prosím vedoucí učitelku Michaelu Kolarzovou na telefonním čísle 731 447 302

Distanční výuka 10. týden | 09.03.2021

Materiály k distanční výuce na týden od 8. 3. do 12. 3. 2021 najdete ZDE.

Tyto materiály Vám zasíláme rovněž e-mailem. Pokud Vám e-mail nepřijde, zkontrolujte poštu SPAM.

V případě, že jste e-mail nedostali, informujte prosím vedoucí učitelku Michaelu Kolarzovou na telefonním čísle 731 447 302

Distanční výuka 9. týden | 04.03.2021

Materiály k distanční výuce na týden od 1. 3. do 5. 3. 2021 najdete ZDE

Tyto materiály Vám zasíláme e-mailem. Pokud Vám e-mail nepřijde, zkontrolujte poštu SPAM.

V případě, že jste e-mail nedostali, informujte prosím vedoucí učitelku Michaelu Kolarzovou na telefonním čísle 731 447 302

Informace k distanční výuce | 04.03.2021

Distanční výuka

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 3. 2021 jsme zahájili distanční vzdělávání

Podmínky distanční výuky v MŠ

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to buď nadpoloviční většina takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou. 

Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky:

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky, SMS nebo písemně nahlásit a omluvit neúčast v distanční výuce bez zbytečného odkladu. Po návratu do mateřské školy omluví dítě do omluvného listu.

 Forma distanční výuky

Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte.
Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání.
Učitel zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí podmínkám dítěte (rodiny).

Možné formy distanční výuky v MŠ:

 • Elektronicky – e-mail, WhatsApp, Messenger
 • Osobně - zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ.
 • Stránky školy  

Učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku - pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí.

Zpětná vazba – odevzdání zadaných úkolů v mateřské škole domluvenou formou.

POSTUP BĚHEM DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

1) Materiály, aktivity, činnosti

a) vytisknout z emailu

b) vyzvednout v MŠ (nejlépe od 14.30 do 16.00 hod. na 2. třídě)

2) Vypracovat aktivity

3) Vždy do následujícího úterý

a) poslat zpět na emailovou msolbrachtova@volny.cz

b) vhodit do poštovní schránky na školce (6,00 - 16,00 hod.).

4) Aktivity vyhodnotíme a založíme dětem do portfolia.

Těšíme, že všechno spolu zvládneme.

 

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

U Lesa 719
Karviná - Ráj
734 01
IČO 48004529
IZO 048004529

odloučené pracoviště:
MŠ - Olbrachtova
Horova 655/2
Karviná - Ráj
734 01

596 311 814 - mateřská škola
725 895 874 - vedoucí učitelka

 Kvalita ovzduší

 

 Jsme Ekoškola

 

 

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.