Kontakty
ZŠ U LesaDružina a školní jídelna
MŠ Olbrachtova
MŠ V AlejiE - ŽK
Úvodní stránka » Platby v MŠ

Platby ve školním roce 2022-2023

Finanční referentka Ing. Kamila FAŠUNGOVÁ

kontakt: 596 311 814, 725 895 874

 Úřední hodiny:

PONDĚLÍ

08.00 – 12.00

MŠ V Aleji

ÚTERÝ

08.00 – 12.00

MŠ Olbrachtova

STŘEDA

08.00 – 12.00

MŠ V Aleji

ČTVRTEK

08.00 – 12.00

MŠ Olbrachtova

PÁTEK

08.00 – 12.00

sudý týden – MŠ V ALEJI

lichý týden – MŠ OLBRACHTOVA

 V mateřské škole probíhají dvě hlavní platby:

  • za stravování
  • za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Žádáme rodiče, aby si navedli u své banky SOUHLAS S INKASEM.

Předejdete tak možným zpožděným platbám např. díky nepřevzetí složenky.

ČÍSLO ÚČTU:  107-1756350267/0100

 

ŠKOLNÉ:  350,- Kč / měsíc

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a podle vyhlášky MŠMT č. 151/2018 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v souladu s interní směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Úplné znění vyhlášky a směrnice je vyvěšeno na vstupní nástěnce u vchodu do MŠ.

V případě zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, stanovených podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokázal řediteli školy nebo vedoucí učitelce MŠ předložením písemného oznámení nebo rozhodnutí, které mu bylo vydáno příslušným orgánem státní sociální podpory 

NEBO

zákonný zástupce dítěte, který se prokáže pobíráním dávky v hmotné nouzi (za příslušný kalendářní měsíc) ve výši 0,- Kč

STRAVNÉ:

děti do 6ti let přesnídávka: normativ 8,00 až 11,00 Kč - strávník 8,- Kč

                        oběd: 17,00 až 30,00 Kč - strávník 17,- Kč

                        svačina: 8,00 až 11,00 Kč - strávník 8,- Kč

                        pitný režim: 4,00 sž 6,00 Kč – strávník 4,-

děti 7 let / v daném školním roce dosáhnou věku 7 let/

                        přesnídávka: normativ 9,00 až 15,00 Kč - strávník 9,- Kč

                        oběd: 20,00 až 39,00 Kč - strávník 20,- Kč

                        svačina 8,00 až 12,00 Kč - strávník 8,- Kč

                        pitný režim: 4,00 – 6,00 Kč – strávník 6,- Kč            

VARIANTY PLATEB:

stravné, školné

- Souhlas s inkasem (navedení u své banky, limit 1.300,-, strhává se okolo 20. dne v měsíci)

- Složenkou (úhrada možná přes účet i přes poštu)

škola v přírodě, výlety, lyžařské kurzy

- Ke každé akci dostanete přiřazený Variabilní symbol dané akce, nutné do poznámky uvést jméno dítěte.

UPOZORNĚNÍ: k 30. 6. 2023 SI ZRUŠTE VEŠKERÉ TRVALÉ PŘÍKAZY A PONECHTE POUZE POVOLENÍ K INKASU S DOSTATEČNÝM LIMITEM.

HLASTE DOPŘEDU VEŠKERÉ ZMĚNY VAŠICH ÚČTŮ.

VEŠKERÉ DLUŽNÉ ČÁSTKY STARŠÍ 15-TI DNŮ BUDE ŘEŠIT ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY ZŠ U LESA.


Výše plateb za stravování:
- pro děti ve věku od 2 do 6 let je stanovena: 

přesnídávka

 8,- Kč

oběd

 17,- Kč

svačina

 8,- Kč

pitný režim

 

  celkem polodenní stravování   

 25,- Kč

celkem celodenní stravování

 33,- Kč  

- pro děti, kteří dovršují ve školní roce 7 let je stanovena: 

přesídávka

 9,- Kč

oběd

 20,- Kč

svačina

 8,- Kč

pitný režim

 

  celkem polodenní stravování   

 29,- Kč

celkem celodenní stravování

 37,- Kč 

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.