Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
Úvodní stránkaPlatby v MŠ

 

V mateřské škole probíhají dvě hlavní platby:

- za stravování

- za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu.

 

ČÍSLO ÚČTU:  107-1756350267/0100

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a podle vyhlášky MŠMT č. 151/2018 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v souladu s interní směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Úplné znění vyhlášky a směrnice je vyvěšeno na vstupní nástěnce u vchodu do MŠ.

 

Stanovení výše úplaty:

 

a)      pro celodenní provoz ve výši 300,- Kč;

 

b)      0,- Kč za dítě, které se vzdělává v posledním ročníku MŠ. Bezúplatné je vzdělávání   „v posledním ročníku mateřské školy“, jímž je v souladu s § 1a odst. 2 vyhlášky č. 151/2018 Sb. třetí ročník a vzdělávají se v něm děti, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 

c)      poměrné snížení úplaty nastane v měsíci, kdy bude provoz mateřské školy přerušen na více než 5 dnů, tj. v měsíci červenci, srpnu. Výše této úplaty bude včas zveřejněna na nástěnce v šatně.

Stravné

Stravné je stanoveno dle norem pro stravování dětí předškolního věku.

Při nástupu dítěte do mateřské školy je povinen rodič odevzdat přihlášku ke stravování a současně uhradit zálohu na stravné ve výši 700,- Kč.

Další platby rodičů za stravné se provádí zpětně za skutečně odebrané jídlo v daném měsíci a to vždy nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Záloha na stravné bude rodičům vyúčtována při platbě za poslední kalendářní měsíc stravování na mateřské škole.


Výše plateb za stravování:
- pro děti ve věku od 2 do 6 let je stanovena: 

přesnídávka

 8,- Kč

oběd

 17,- Kč

svačina

 8,- Kč

pitný režim

 

  celkem polodenní stravování   

 25,- Kč

celkem celodenní stravování

 33,- Kč  

- pro děti, kteří dovršují ve školní roce 7 let je stanovena: 

přesídávka

 9,- Kč

oběd

 20,- Kč

svačina

 8,- Kč

pitný režim

 

  celkem polodenní stravování   

 29,- Kč

celkem celodenní stravování

 37,- Kč 

 

 

Výše cen za stravování je závislá na platných normách a cenách potravin na trhu.

 

Platby za stravné a úplata za předškolní vzdělávání jsou vybírány v určený den a hodiny, které jsou oznámeny předem na vstupní informační nástěnce. Rodiče mají možnost vybrat si způsob platby stravného – inkasem nebo v hotovosti, platba úplaty za předškolní vzdělávání je prováděna v hotovosti nebo převodním příkazem. Při platbě v hotovosti rodič výběr potvrdí podpisem v evidenci o výběru. Stravné je placeno zpětně za každý měsíc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.