Kontakty
ZŠ U Lesa
Družina a školní jídelnaMŠ OlbrachtovaMŠ V AlejiE - ŽK
Úvodní stránka » Akce školy a foto 22-23 » Akce - 1. pololetí - 1

Z akcí

  • Volby
  • Exkurze 3. A a 3. B
  • Přírodovědná stanice - 1. třídy
  • Smokeman - projekt MMK
  • DEMOHRÁČ

Volby do žákovského parlamentu - zvítězila Vikrtorie Parchańská

Poznáváme Karvinou - exkurze po Karviné - 3. ročníky

Naši třeťáci poznávali Karvinou, její památky a historii.

Přírodovědná stanice - 1. ročníky

V říjnu děti z prvních tříd navštívily přírodovědnou stanici. Poslechly si přednášku o plazích a savcích a mohly se pomazlit se zástupci těchto živočichů. Na oplátku děti zvířátka potěšily přinesenými kousky ovoce a zeleniny.

Smokeman zasahuje

Dne 25. 10. 2022 STARUTÁTNÍ MĚSTO KARVINÁ zastoupené Odborem školství a rozvoje Magistrátu města Karviné ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zorganizovala v rámci projektu „Akční plán pro udržitelnou energii a klíma“ a v rámci plnění „Časového plánu města Karviné pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZOBA se žáci naší školy zúčastnili edukační show, která se uskutečnila na Masarykově náměstí v Karviné – Fryštátě. Žáci se dozvěděli:

  • co nejvíce ovlivňuje náš kouř a jak lépe topit
  • jak si doma stanovit vlhkost dřeva a účinnost kamen

a to vše jednoduchým pokusem. Žáci byli nadšení a aktivně se zapojili do celého dění.

Mgr. Marta Sedláčková

DemoHráč - 2. – 3. 11. 2022

Naši osmáci a deváťáci se seznámili s kompetenčním modelem „pro demokratickou kulturu”. Vyjeli společně na dva do Řeky, kde se učili základním principům zážitkové pedagogiky. 

Kurz využívá kompetenční model Kompetence pro demokratickou kulturu, který pro český kontext zpracovalo Centrum občanského vzdělávání FHS UK jako doplňující materiál kompetenčního modelu představeného Radou Evropy v roce 2016.

“Demokracii máme, a teď to chce nějaké ty demokraty,” říkával Tomáš Garrigue Masaryk.

Vedeme naše žáky k demokracii, podporujeme v nich její hodnoty a kvality. K tomu je nejvhodnějším nástrojem zážitkové učení. V rámci zážitkového projektu jsme rozvíjeli demokratické kompetence a získali jsme tak základ, který můžeme dále v životě prakticky využívat. Samotná hra je koncipována tak, aby každý hrál předepsanou roli, nešlo to změnit. Na konci to bylo hodně depresívní, protože lidé byli popravováni za svůj názor, byla to totalita. Hra je naplánována podle skutečných událostí, které si lidé prožili při nástupu nacismu v Německu ve 20. letech 20. století.

Pro některé žáky bylo velmi smutné, když viděli, jak někteří lidé dopadli, třeba jenom proto, že se nechtěli připojit k většině. Pro všechny byl celý kurz velmi poučný a zábavný, doprovázený silnými emocemi.

Mgr. Václava Wojewodová

 

PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 25x
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 19x
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 21x
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 19x
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 22x
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 24x
SMOKEMAN
SMOKEMAN
zobr: 18x
SMOKEMAN
SMOKEMAN
zobr: 23x
SMOKEMAN
SMOKEMAN
zobr: 46x
SMOKEMAN
SMOKEMAN
zobr: 34x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 33x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 42x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 34x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 43x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 29x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 29x
Exkurze 3. A a 3. B
Exkurze 3. A a 3. B
zobr: 48x

zobr: 40x

zobr: 29x

zobr: 39x

zobr: 32x
Exkurze 3. A a 3. B
Exkurze 3. A a 3. B
zobr: 45x
Volby
Volby
zobr: 31x

zobr: 27x

zobr: 34x

zobr: 37x

zobr: 39x

zobr: 35x
Volby
Volby
zobr: 47x
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.