Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ

Z akcí

  • Volby
  • Exkurze 3. A a 3. B
  • Přírodovědná stanice - 1. třídy
  • Smokeman - projekt MMK
  • DEMOHRÁČ

Volby do žákovského parlamentu - zvítězila Vikrtorie Parchańská

Poznáváme Karvinou - exkurze po Karviné - 3. ročníky

Naši třeťáci poznávali Karvinou, její památky a historii.

Přírodovědná stanice - 1. ročníky

V říjnu děti z prvních tříd navštívily přírodovědnou stanici. Poslechly si přednášku o plazích a savcích a mohly se pomazlit se zástupci těchto živočichů. Na oplátku děti zvířátka potěšily přinesenými kousky ovoce a zeleniny.

Smokeman zasahuje

Dne 25. 10. 2022 STARUTÁTNÍ MĚSTO KARVINÁ zastoupené Odborem školství a rozvoje Magistrátu města Karviné ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zorganizovala v rámci projektu „Akční plán pro udržitelnou energii a klíma“ a v rámci plnění „Časového plánu města Karviné pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZOBA se žáci naší školy zúčastnili edukační show, která se uskutečnila na Masarykově náměstí v Karviné – Fryštátě. Žáci se dozvěděli:

  • co nejvíce ovlivňuje náš kouř a jak lépe topit
  • jak si doma stanovit vlhkost dřeva a účinnost kamen

a to vše jednoduchým pokusem. Žáci byli nadšení a aktivně se zapojili do celého dění.

Mgr. Marta Sedláčková

DemoHráč - 2. – 3. 11. 2022

Naši osmáci a deváťáci se seznámili s kompetenčním modelem „pro demokratickou kulturu”. Vyjeli společně na dva do Řeky, kde se učili základním principům zážitkové pedagogiky. 

Kurz využívá kompetenční model Kompetence pro demokratickou kulturu, který pro český kontext zpracovalo Centrum občanského vzdělávání FHS UK jako doplňující materiál kompetenčního modelu představeného Radou Evropy v roce 2016.

“Demokracii máme, a teď to chce nějaké ty demokraty,” říkával Tomáš Garrigue Masaryk.

Vedeme naše žáky k demokracii, podporujeme v nich její hodnoty a kvality. K tomu je nejvhodnějším nástrojem zážitkové učení. V rámci zážitkového projektu jsme rozvíjeli demokratické kompetence a získali jsme tak základ, který můžeme dále v životě prakticky využívat. Samotná hra je koncipována tak, aby každý hrál předepsanou roli, nešlo to změnit. Na konci to bylo hodně depresívní, protože lidé byli popravováni za svůj názor, byla to totalita. Hra je naplánována podle skutečných událostí, které si lidé prožili při nástupu nacismu v Německu ve 20. letech 20. století.

Pro některé žáky bylo velmi smutné, když viděli, jak někteří lidé dopadli, třeba jenom proto, že se nechtěli připojit k většině. Pro všechny byl celý kurz velmi poučný a zábavný, doprovázený silnými emocemi.

Mgr. Václava Wojewodová

 

PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 18x
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 15x
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 16x
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 15x
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 15x
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
zobr: 19x
SMOKEMAN
SMOKEMAN
zobr: 14x
SMOKEMAN
SMOKEMAN
zobr: 20x
SMOKEMAN
SMOKEMAN
zobr: 39x
SMOKEMAN
SMOKEMAN
zobr: 28x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 26x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 34x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 29x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 37x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 24x
DEMOHRÁČ
DEMOHRÁČ
zobr: 24x
Exkurze 3. A a 3. B
Exkurze 3. A a 3. B
zobr: 43x
zobr: 38x
zobr: 29x
zobr: 37x
zobr: 28x
Exkurze 3. A a 3. B
Exkurze 3. A a 3. B
zobr: 42x
Volby
Volby
zobr: 28x
zobr: 25x
zobr: 32x
zobr: 33x
zobr: 33x
zobr: 30x
Volby
Volby
zobr: 42x
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.