Kontakty
ZŠ U Lesa
Družina a školní jídelnaMŠ OlbrachtovaMŠ V AlejiE - ŽK
Úvodní stránka » Foto z akcí - archív

2022/2023

 • Společné uvítání - první den prvňáčků a dětí v přípravné třídě
 • Volby
 • Exkurze 3. A a 3. B
 • Přírodovědná stanice - 1. třídy
 • Smokeman - projekt MMK
 • DEMOHRÁČ
 • PROJEKTOVÝ DEN A JARMARK - 16. 12. a 20. 12.
 • KAPUCE A MIKINY - netradiční dílna čtení
 • Halloween
 • Planetárium 5. r.
 • Exkurze a besedy - volba povolání - SŠTaS Karviná - exkurze, DAKOL - exkurze, SZŠ Karviná - beseda ve škole
 • Soutěž - výroba dle fantazie z různých materiálů - obaly, plasty, atd. - EKO soutěž
 • Prvňáci a Přípravná třída v INFORMATICE
 • Den otevřených dveří
 • ŠVP
 • Den dětí
 • Dravci
 • Závěr roku - přípravka, kino Centrum
 • Akce tříd - exkurze, výlety, školy v přírodě - květen, červen

 

2021/2022

 • Společné uvítání - první den prvňáčků a dětí v přípravné třídě
 • Archeopark 4.A,B - 17. 9.
 • Smokeman - 5.A - ekologický projekt VŠB
 • Dopravní hřiště - 4.A,B - 20. 9.
 • Pasování na čtenáře 2.A,B - 7. 10.
 • Studeničné 15. - 17. 10. - pobyt na horách
 • Tonda obal na cestách - 13. 10. - projekt pro celou školu
 • Halloween
 • Mikuláš, Vánoce
 • Návštěvy SŠ - SŠTaS, SZŠ, DAKOL a SPŠ
 • Plavání, Lyžařský kurz 1. stupně
 • Některé soutěže
 • Masopustní MAŠKARÁDA - 4. 3.
 • Autorské čtení 14. 3., týden básní
 • Den otevřených dveří 16. 3.
 • Projektový den a VELIKONOČNÍ JARMARK 8. 4. A 12. 4.
 • Osvietim - výjezd žáků 9.r.
 • Projektový den HZS v Karviné - účast našich žáků
 • Den Zeně 22. 4.a Eco games - soutěž v AJ žáků 1. stupně
 • Den dětí
 • Akce tříd - exkurze, výlety, školy v přírodě - květen, červen
 • Rozloučení s deváťáky

 

2020/2021

Bohužel většina akcí probíhala s velkým omezením vzhledem k závažné epidemiologické situaci. Fotografií bylo velmi málo.

 • Škola v přírodě - 1. skupina
 • Několik výletů a exkurzí
 • Den s AJ
 • Rozloučení s deváťáky (v komornější formě ve škole)

2019/2020

 • První den - přípravná třída, prvňáčci - Tak už jsme školáci
 • Sportovní akce - školky, přípravná třída, prvňáci a druháci - 4. 10.
 • Návštěva SŠTaS, sportování soutěž - silový trojboj
 • Návštěva SPŠ
 • Volby předsedy dětského žákovského parlamentu - 11. 10.
 • Pasování prvňáků - 31. 10.
 • Halloween
 • Projektový den - České devítky - 14. 11.
 • Mikuláš a Vánoce
 • Foto z kroužků
 • Projekt MAP - rodilý mluvčí ve škole - Dr. Kelechi Ahanonu Ajumole
 • Projekt s PL - 6. 2.
 • Naše školky u nás

 2018/2019

 • První den - přípravná třída, prvňáčci - Tak už jsme školáci
 • Archeopark - Sedmáci navštívili areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora - 19. 9.
 • Naše školky na návštěvě - 1. a 3. 10. - naši malí kamarádi si prohlédli školu
 • Volby - dne 5. 10. proběhly volby do Žákovské rady Dětského parlamentu
 • ZOO - 12. 10. - sponzorujeme medvěda ušatého
 • Týden řemesel - organizovala SŠTaS - 4. a 5. třída, 8. a 9. třída - 6. - 9. 11.
 • Pasování prvňáčků - 14. 11.
 • Projektový den "Žijeme s handicapy" - 15. 11. celoškolní projekt za účasti polských kamarádů
 • Vystoupení MŠA - 3. 12. - příprava na vánoční vystoupení na Masarykově náměstí
 • Florbalový turnaj - 1. stupeň, 2. stupeň - 19. - 20. 12.
 • Vánoční besídky, posezení s rodiči
 • Projekt - "Kouzelné učebny" 2. stupeň - 21. 12. 
 • Naše školky na návštěvě - 7. a 14. 1. - tělocvična
 • Návštěva SPŠ v Karviné - 29. 1.
 • Návštěva družební školy v Polsku - 8. 2.
 • Lyžařský výcvik - 1. stupeň - 18. - 22. 2.
 • Studeničné - výjezd na hory - 22. - 24. 2.
 • Vyrábíme sněhuláky - projekt prvních tříd
 • Školičky pro předškoláky
 • Projekt pro naše školky - EKOŠKOLIČKA - 6. 3.
 • Projekt "Člověk" - páté ročníky
 • Projekt s MŠO - Přírodníček - 16. 4.
 • Velikonoce v přípravce - 17. 4.

Přehled akcí 2017/2018

 • 1 - První den ve škole- 4. 9. - Prvňáčci
 • 2 - Školky u nás - 2. a 9. 10.
 • 3 - Noc vědců Ostrava - 6. 10.
 • 4 - Beseda se spisovatelkou Z. Pospíšilovou - třetí a čtvrté ročníky - 6. 10.
 • 5 - Hasiči - druhé a šesté ročníky - 12. 10.
 • 6 - Archeopark Chotěbuz - sedmé ročníky - 17. 10.
 • 7 - ZOO Ostrava - 17. 10. - sponzorujeme medvěda ušatého
 • 8 - Volby - školní parlament - 20. 10.
 • 9 - Beseda - M. A.Togubickaja - ruský jazyk v 9. ročnících, 2. A. - 24. 10.
 • 10 - Soutěž - finanční gramotnost - 25. 10.
 • 11 - Brána řemeslům otevřená - SŠTaS Karviná - 8. 11. - 8. A
 • 12 - Brána řemeslům otevřená - SŠTaS Karviná - 8. 11. - 8. B
 • 13 - Beseda - Záchranář na cestách - 15. 11. - druhý stupeň
 • 14 - Projekt "Chraňme si své zdraví" - 16. 11. - celá škola
 • 15 - Pasování prvňáčků - 28. 11.
 • 16 - Mikuláš - 6. 12.
 • 17 - Školka u nás - kreslíme sněhuláky
 • 18 - Vánoce ve škole - stromeček, túje, besídky, florbalový turnaj, dílničky, pečení
 • 19 - Školky u nás - cvičíme společně 8. a 11. 1.
 • 20 - Bruslení a návštěva družební školy v Polsku - 23. 1.
 • 21 - Dolní oblast Vítkovic - exkurze páté třídy - 29. 1.
 • 22 - Edison - 12. - 16. 2.
 • 23 - Návštěva olympijského parku v Ostravě - první stupeň
 • 24 - Školka u nás - 15. 3.

  Přehled akcí 2016/2017

 • 1 - První den ve škole - návšteva pana primátora
 • 2 - Noc vědců - Ostrava - 30. 9.
 • 3 - Volby - školní parlament - 7. 10.
 • 4 - MŠ Olbrachtova - 10. 10.
 • 5 - Projektový den "Den stromů" - 20. 10.
 • 6 - Exkurze "Hasičské muzeum" - 20. 10.
 • 7 - Vzpomínka - "Dušičky" - 2. 11.
 • 8 - MŠ V Aleji - 7. 11.
 • 9 - MŠ Olbrachtova - 14. 11.
 • 10 - Pasování prvňáčků - 29. 11.
 • 11 - Mikuláš ve škole, 2. A - čertovská škola, zdobení stromečku, koncerty školní kapely
 • 12 - Pečení cukroví
 • 13 - Galerie 8. A a 9. A - 20. 12.
 • 14 - Besídka pro školky - 3. A a 3. B - 19. 12.
 • 15 - Vánoce v Evropě - 5. B - 16. 12.
 • 16 - Vánoční koncert Permoníku pro páté třídy - 19. 12.
 • 17 - Vánoce ve škole - besídky, dárečky, dílničky, zábava - 22. 12.
 • 18 - MŠ Olbrachtova ve škole - 9. 1.
 • 19 - Stínování DAKOL - 29. 11. 2016 (9. ročník)
 • 20 - Planetárium 5. 12. 2016 (2. a 5. ročník)
 • 21 - Den smíchu - 25. 1. 2017
 • 22 - Florbalový turnaj - 1. stupeň - 1. 2. 2017
 • 23 - Florbalový turnaj - 2. stupeň - 2. 2. 2017
 • 24 - Lyžařský kurz - 5. 2. - 10. 2. 2017 - Ostružná
 • 25 - Lesní školička - 2. setkání
 • 26 - Lyžování - 1. stupeň - 20. 2. - 24. 2. - Bukovec
 • 27 - Ovoce do škol - 1. stupeň - 13. 2. 2017
 • 28 - Studeničné - 17. - 19. 2. 2017
 • 29 - Lesní školička - 3. setkání - 23. 3.
 • 30 - Den tak trochu jinak - apríl - 31. 3.
 • 31 - Beseda s J. Opatřilem - spisovatel - 6. 4.
 • 32 - Lesní školička - 4. setkání
 • 33 - MŠ ve škole - 3. a 10. 4.
 • 34 - Protidrogový vlak - 18. 4.
 • 35 - Ekoškolička - pro MŠ - 19. 4.
 • 36 - Modrý den - o AUTISMU - 28. 4.
 • 37 - Projekt 5. ročníků - První pomoc v praxi - 9. a 19. 5.
 • 38 - Besídka ke DNI MATEK - 12. 5. - 1. A a 1. B
 • 39 - ZZS Karviná - den otevřených dveří - 15. 5.
 • 40 - Výlety - 9. A 
 • 41 - Den dětí - 2. 6.
 • 42 - Rozlučka páťáků - 7. 6.
 • 43 - Svět techniky - 5. a 8. ročník
 • 44 - Cvičný požární poplach
 • 45 - Primární prevence s hasiči 1., 7. a 8. ročník
 • 46 - Rozloučení s deváťáky a závěrečné vyhodnocení - 28. 6.
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.