Kontakty
ZŠ U Lesa
Družina a školní jídelnaMŠ OlbrachtovaMŠ V AlejiE - ŽK

Projekty a akce v rámci EVVO

Environmentální vzdělávání a výchova

Mgr. MARTA SEDLÁČKOVÁ - koordinátor EVVO

Plán ...

Environmentální výchova je zakomponována do ŠVP naší školy jako jedno z průřezových témat. Její pojetí je specifické a nepochybně učí žáky určitým vědomostem a dovednostem ve výše uvedené oblasti. Za nejvýznamnější považujeme utváření postojů a životních hodnot. V tomto případě uplatňujeme teorii v praxi.

V rámci výuky uplatňujeme formy i metody na rozhraní kooperativního a individuálního učení. Jedná se o skupinové řešení problémů, diskuzi, simulaci, hraní rolí, projekty, experimenty a laboratorní práce, seminární práce, referáty, exkurze a praktické činnosti.

Plnění environmentální výchovy a vzdělávání na naší škole je vedena třemi směry:

  1. Integrujeme jednotlivé tematické okruhy do vyučovacích předmětů od přírodovědných předmětů přes základy společenských věd, všechny výchovy až po úvahy v českém jazyce. V pracovních činnostech žáci mají možnost využívat školní zahradu a v praxi si ověřit své poznatky.
  2. V rámci volnočasových aktivit jsme vytvořili kroužky, ve kterých si žáci osvojují znalosti z mnoha dílčích oborů.
  3. Další forma, třetí v pořadí je forma projektů. Vytváříme třídní, ročníkové i celoškolní projekty, ať už dlouhodobé či krátkodobé. Výhodou je, že projekt může zahrnovat více tematických okruhů.

Náměty na realizaci environmentální výchovy a vzdělávání získáváme z internetových stránek, seminářů, literatury, encyklopedií, exkurzí a pracovních listů pro žáky základních, ale i středních škol seminářů různých organizací, které se zabývají touto problematikou. (např. www.pavucina-sev.cz - obsahuje odkazy na všechny členy sdružení rozdělené podle krajů, www.kev.ecn.cz, terezango.cz, toulcuvdvur.cz, www.adminhigh.cz/paleta/, web.quick.cz/areka_opava/, www.ceu.cz).

Naše činnost v rámci EVVO je bohatá o čemž svědčí i celoroční plán včetně jeho každoročního vyhodnocení. 


 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.